Thứ Năm, 28 tháng 2, 2008

Cải cách hành chính tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, ngành thuế đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế nên việc thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở SXKD ngày càng được nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm được chi phí, thời gian và nhân lực. Mục tiêu cải cách hành chính thuế thời gian tới là nhằm thu đúng, thu đủ, đảm bảo sự công bằng và bình đẳng xã hội.

Những nỗ lực cải cách của ngành thuế theo hướng thuận lợi, nhanh chóng, thân thiện hơn với doanh nghiệp đã được cụ thể hoá về nhiều lĩnh vực. Thời gian cấp mã số thuế từ 15 ngày trước đây, nay giảm xuống còn 8 ngày; nhiều địa phương đã kết hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện kê khai và cấp mã số thuế cùng với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mọi thay đổi so với kê khai ban đầu, cơ sở kinh doanh chỉ cần thông báo thay vì phải đến cơ quan thuế để kê khai, điều chỉnh. Thủ tục mua hoá đơn lần đầu từ 9 loại giấy tờ đã giảm xuống còn 4 loại, mua lần sau từ 4 loại giảm còn 2 loại; thời gian xác minh bán hoá đơn lần đầu từ 5 ngày giảm xuống còn 3 ngày; đã qui định rõ hơn số lượng hoá đơn được mua các lần tiếp theo, cơ sở kinh doanh mua hoá đơn lần sau được mua với số lượng đủ dùng cho một tháng tiếp theo, thay vì chỉ được mua một số lượng nhất định. Đã khuyến khích cơ sở kinh doanh tự in hoá đơn chỉ phải làm hồ sơ gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý xét duyệt thay vì phải qua Tổng cục Thuế, đồng thời bán hoá đơn cho cả hộ kinh doanh nộp thuế khoán ổn định.

Ngành thuế cũng đã xúc tiến đơn giản các thủ tục kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng hàng năm; sửa đổi lại kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng hàng năm; sửa đổi lại kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (trong đó cơ sở kinh doanh nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 1 tháng chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần vào ngày 25 hàng tháng thay vì 10 ngày phải kê khai một lần như trước); cơ chế cơ sở kinh doanh tự khai tự nộp thuế đã được triển khai thực hiện; đơn giản các thủ tục ưu đãi miễn giảm thuế theo hướng cơ sở kinh doanh tự xác định, tự kê khai không phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế như trước đây.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện tốt Luật Quản lý thuế nói chung và các luật thuế nói riêng, ngành thuế sẽ tiến hành rà soát lại các thủ tục hành chính thuế trên cơ sở đó bãi bỏ những thủ tục gây phiền hà, lãng phí cho cơ sở kinh doanh. Đồng thời triển khai rộng cơ chế cơ sở kinh doanh tự khai tự nộp; đẩy mạnh công tác dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế; đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng phong cách văn hoá mới cho cán bộ thuế với mục tiêu cơ quan thuế và cán bộ thuế là bạn đồng hành của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển rất nhanh, qua công tác quản lý thuế cho thấy, so với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ am hiểu pháp luật còn thấp, tình trạng trốn thuế, lậu thuế diễn ra khá nhiều, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh. Để thực hiện tốt mục tiêu thu đúng, thu đủ, đảm bảo sự công bằng và bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế, Tổng cục Thuế đã đặt ra kế hoạch hành động tích cực trong năm 2008 và các năm tiếp theo: Thứ nhất, chấn chỉnh lại công tác đăng kí thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp sau thành lập. Kinh nghiệm quản lý thuế cho thấy, lợi dụng sự thông thoáng của Luật Doanh nghiệp, những tổ chức cá nhân không có vốn, không có khả năng sản xuất, kinh doanh vẫn cứ xin thành lập doanh nghiệp rồi xin cấp hoá đơn để bán khống ra thị trường thu lợi bất chính, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thứ hai, tăng cường quản lý doanh thu, chi phí, thu nhập kinh doanh, quản lý tiền mặt, quản lý thanh toán của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng, mọi chi phí sản xuất, kinh doanh đều phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Như vậy, ngành thuế sẽ có điều kiện thu đúng, thu đủ thuế, đảm bảo công bằng và bình đẳng về nghĩa vụ cho đối tượng nộp thuế. Hiện nay, các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ chủ yếu vẫn mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng tiền mặt, gây khó khăn trong công tác quản lý. Vì vậy, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hạn chế thanh toán bằng tiền mặt có chế tài bắt buộc các cơ sở kinh doanh đều phải mở tài khoản tại ngân hàng và thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt sẽ kiểm soát được doanh thu, chi phí và thu nhập kinh doanh, trên cơ sở đó có thể thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách và thực hiện cưỡng chế các cơ sở kinh doanh nợ đọng tiền thuế.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về thuế để mọi người dân nắm được ý nghĩa, tác dụng của thuế, qua đó đồng tình và ủng hộ cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ. Thuế là nguồn lực tài chính của quốc gia, thông qua nguồn thu thuế, Nhà nước mới có tiền để chi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, chính trị, quốc phòng... để mọi người dân đều được hưởng lợi. Đóng thuế cho Nhà nước và có nghĩa vụ, trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ cơ quan thuế thực thi công vụ là việc làm cần thiết của mỗi người dân.

Thứ tư, các cấp, các ngành cần phải thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan thuế thu đúng, thu đủ từ các đối tượng nộp thuế; đồng thời coi đây là trách nhiệm của cấp mình, ngành mình.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thứ năm, ngành thuế sẽ tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top