Thứ Hai, 10 tháng 3, 2008

Tiếp tục giảm thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Chính phủ vừa yêu cầu Liên bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình cam kết WTO và phù hợp với thị trường.

Những mặt hàng nằm trong diện cắt giảm thuế trong thời gian tới gồm rượu, bia, thuốc lá, cà phê, dầu thực vật, thịt chế biến...

Theo yêu cầu của Chính phủ Liên bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với mặt hàng chiến lược có sự kiệm soát của Nhà nước, nhằm khuyến khích cạnh tranh, hạn chế độc quyền.

Cam kết WTO ràng buộc biểu thuế nhập khẩu của VN gồm 10.600 dòng thuế. Theo đó, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế với khoảng 3.800 dòng thuế ngay tại thời điểm một năm sau gia nhập WTO (từ 11/1/2007). Sau 5-7 năm (đến năm 2013), VN hoàn thành việc cắt giảm thuế cho hầu hết mặt hàng, với mức giảm khoảng 4%.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Lộ trình năm 2009, Việt Nam sẽ cắt giảm khoảng 2.000 dòng thuế của hơn 20 nhóm mặt hàng với mức tối đa khoảng 2%./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top