Thứ Tư, 2 tháng 4, 2008

Sửa đổi Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TNDN: Tạo thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2008 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình ra Chính phủ dự án sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Mục tiêu cao nhất của việc sửa đổi các luật thuế nhằm tạo thuận lợi hơn nữa để cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Có thể nhận thấy rõ ràng những tác động trên các phương diện sau đây:

Giảm thuế TNDN xuống còn 25%

Việc sửa đổi các luật thế này sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tăng thêm tiềm lực tài chính để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh nhằm thực hiện thành công hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, việc giảm mức thuế suất thuế TNDN xuống 25% đồng nghĩa với việc tăng nguồn lợi nhuận để lại để các doanh nghiệp tăng tích luỹ, tích tụ để bổ sung vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị. Số liệu phân tích thống kê năm 2006 cho thấy, chỉ tính riêng 45 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì việc hạ thuế suất từ 32% xuống 28% đã có tác động tăng tích luỹ để bổ sung gần 5.300 tỷ đồng vốn kinh doanh, tăng gần 15.000 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính. Với dự kiến giảm thuế suất từ 28% xuống 25% tới đây sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng thêm nguồn lực tài chính nhiều hơn các con số này vì quy mô nền kinh tế nước ta đã phát triển hơn sau nhiều năm tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, những nội dung cải cách về ưu đãi thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo sức hấp dẫn đủ mạnh như: mức thuế suất ưu đãi cao 10% trong 15 năm hoặc dài hơn, miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm đối với các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động tại các vùng đặc biệt khó khăn, một số lĩnh vực mũi nhọn. Tất cả các doanh nghiệp được dành đến 10% lợi nhuận trước thuế để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, nhằm thoả mãn nhu cầu nghiên cứu và phát triển, được tăng mức khấu hao nhanh đối với việc đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng,...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Mở rộng diện chịu thuế, tạo điều kiện cho DN được khấu trừ thuế đầu vào

Những nội dung sửa đổi Luật Thuế GTGT góp phần vào tăng trưởng kinh tế thông qua việc thúc đẩy lưu chuyển hàng hoá, dịch vụ khi thực hiện tốt hơn tính trung lập của thuế gián thu, tính khấu trừ liên hoàn của thuế GTGT. Kinh nghiệm thực tế ở gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ đã áp dụng thuế GTGT (trong đó có thực tế nước ta 9 năm qua) đãcho thấy, việc ban hành và áp dụng thuế GTGT khắc phục được bất cập lớn nhất của thuế doanh thu là thu thuế trùng lắp qua tất cả các giao dịch kinh tế. Nhờ vậy, thuế GTGT có tác động thúc đẩy tốc độ giao dịch trong các khâu sản xuất, lưu thông, phân phối của nền kinh tế. Với đặc trưng rõ nét của một loại thuế gián thu do người tiêu dùng cuối cùng gánh chịu, các doanh nghiệp thực hiện cơ cấu thuế GTGT vào giá thanh toán với người mua, thực hiện khấu trừ thuế đã nộp ở khâu trước vào số thuế phải nộp ở khâu sau, việc mở rộng diện chịu thuế GTGT sẽ càng làm tăng tính liên hoàn, tính trung lập của sắc thuế này đối với các hoạt động kinh tế. Theo dự kiến sửa đổi, danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế sẽ được điều chỉnh từ 28 nhóm xuống còn 25 nhóm, mang lại lợi ích đối với nhiều lĩnh vực như vận tải quốc tế, hàng hoá dịch vụ cho vận tải quốc tế,... Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc loại này sẽ có điều kiện tăng thu nhập mà không cần tăng giá bán do khoản thuế đầu vào trước đây tính vào chi phí nay được khấu trừ, hoàn lại. Các hoạt động dịch vụ được thanh toán bằng kinh phí ngân sách như điều tra, thăm dò, lập bản đồ cũng được thuận lợi trong chuyển giao cho các doanh nghiệp thực hiện khi vừa được xử lý tính đủ thuế đầu ra trong giá thanh toán, vừa được khấu trừ thuế đầu vào.

Minh bạch hoá việc xác định thuế suất và các khoản chi phí hợp lệ

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Các nội dung sửa đổi hai Luật Thuế GTGT và TNDN tạo sự chủ động cho doanh nghiệp khi có các quy định mới theo hướng cho phép doanh nghiệp được làm tất cả những gì luật không cấm. Lâu nay, doanh nghiệp lo ngại nhất là các quy định pháp luật thiếu minh bạch có thể dẫn đến những cách hiểu và làm khác nhau giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giám sát pháp luật trong việc xác định thuế suất thuế GTGT ở mức 5% hay 10%, chi phí hợp lý được công nhận hay phải xuất toán, truy thu thuế TNDN. Luật Thuế TNDN quy định cả chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, tuy phù hợp với tư duy và thực tiễn khi ban hành những năm trước đây, nhưng qua thực hiện đã phát sinh nhiều vướng mắc, gây khó khăn, làm hạn chế quyền chủ động của doanh nghiệp. Bởi vì, trong điều kiện nền kinh tế đang vận động, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chuyển theo xu hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tất yếu phát sinh nhiều khoản chi mới mà chưa có tên trong danh mục chi phí hợp lý đã quy định trước đó. Luật thuế GTGT quy định cả danh mục thuế suất 5%, danh mục thuế suất 10% theo tên gọi hàng hoá, dịch vụ và thực tế cũng đã xảy ra việc không ít hàng hoá dịch vụ mới phát sinh nhưng không rõ được xếp vào danh mục nào. Hàng hoá đã bán cho người mua, đã tính thuế theo mức thuế suất thấp, vài năm sau được kiểm tra mới bị tính truy thu, tính phạt về hành vi trốn thuế bởi “ áp sai ” thuế suất cũng là một rủi ro luôn tiềm ẩn đối với doanh nghiệp. Những bất cập kể trên chắc chắn sẽ được khắc phục khi các nội dung của dự thảo Luật (sửa đổi) được thông qua. Theo đó, Luật thuế GTGT quy định rõ danh mục hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT, danh mục hàng hoá, dịch vụ áp dụng thuế suất 0%, thuế suất 5%, các hàng hoá dịch vụ đương nhiên áp thuế suất 10% nếu không thuộc các danh mục nêu trên. Đối với thuế TNDN, dự án cũng quy định cụ thể điều kiện để xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, đồng thời liệt kê cụ thể các khoản chi không được trừ sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp chủ động trong hạch toán kinh doanh, thực hiện tốt cơ chế tự khai, tự nộp, tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Như vậy, khả năng rủi ro về sự “mặc cả” giữa doanh nghiệp với người thừa hành hoặc cơ chế “xin - cho” trong quá trình thực hiện sẽ không còn đất để tồn tại. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các nhà doanh nghiệp qua đợt lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật trong 2 tháng vừa qua cho thấy, những quy định trên có thể là tín hiệu “không vui” với một số trường hợp nhưng lại được số đông đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Mở rộng diện thanh toán qua ngân hàng

Tác động ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong kinh doanh và tuân thủ pháp luật đối với cộng đồng doanh nghiệp. Những điểm đổi mới trong nội dung sửa đổi các luật thuế, xét trên giác độ kỹ thuật lập pháp (nêu tại điểm thứ ba trên đây) cũng được xếp vào tác động giảm bớt rủi ro đối với các doanh nghiệp, nhưng lợi ích to lớn hơn là việc giảm thiểu rủi ro đứng đằng sau tờ hoá đơn đỏ bằng quy định việc thanh toán qua ngân hàng trở thành điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào. Hơn bất kỳ bằng chứng nào, việc trả tiền qua ngân hàng - đối tác thứ 3 trong giao dịch kinh tế sẽ là sự bảo đảm khách quan minh chứng cho khoản chi thực tế của doanh nghiệp. Thực tế vừa qua đã xảy ra tình trạng hoá đơn “thật” mà nội dung “giả”, nhiều doanh nghiệp làm ăn đứng đắn bị oan khi có các hoá đơn qua xác minh mới được phát hiện là của các doanh nghiệp đã bỏ trốn. Rõ ràng là việc bị truy thu, truy phạt thuế qua nội dung hoá đơn được ghi không đúng đã trở thành rủi ro đối với doanh nghiệp khi họ không kiểm soát được nhân viên trong các khâu mua hàng, thanh toán,...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Tạo điều kiện cho DN nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ, mở rộng phạm vi kinh doanh ra thị trường quốc tế. Luật Thuế GTGT dự kiến được bổ sung vào diện chịu thuế để áp dụng thuế suất 0% để khấu trừ, hoàn lại thuế đầu vào đối với dịch vụ vận tải quốc tế, hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho vận tải quốc tế. Với quy định này, đội tàu vận tải của Việt Nam có điều kiện vươn ra thị trường quốc tế, vừa giải quyết việc làm, thu nhập, vừa thu được nguồn ngoại tệ không nhỏ cho doanh nghiệp và đất nước. Luật Thuế TNDN dự kiến được bổ sung các quy định cụ thể hoá các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần cũng là những bảo đảm pháp lý quan trọng nhằm giúp cho các doanh nghiệp có tầm cỡ quốc gia, có lợi thế cạnh tranh thực hiện đầu tư ra nước ngoài.

Những nội dung phân tích nêu trên, ít nhiều mang tính chất định tính nhưng hoàn toàn có cơ sở khi đã được kiểm nghiệm bằng thực tế thực hiện các nội dung trong lần sửa đổi thuế GTGT và thuế TNDN năm 2003. Vì thế, lần sửa đổi này cũng chính là sự kế thừa, tiếp tục thực hiện những chính sách đó./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top