Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Quốc hội tập trung thảo luận dự án sửa đổi một số Luật về Thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 7/5/2008, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe các Tờ trình của Chính phủ về dự án sửa đổi một số luật. Hai dự án luật được coi là sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế đã được Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày trước Quốc hội, gồm: dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Đến cuối buổi làm việc , Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trình bày về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí.

Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã có những điểm mới và chi tiết hơn so với trước đây. Trong đó dịch vụ chuyển nhượng vốn và các dịch vụ tài chính phái sinh; dịch vụ thú y; dịch vụ duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ; dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích nay không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, Luật thuế giá trị gia tăng cần được sửa đổi, tập trung vào các nội dung như: đối tượng không chịu thuế, mức thuế suất, phương pháp tính thuế và quy định về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào...

Cụ thể, Luật hiện hành quy định 28 nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Dự thảo Luật sửa đổi theo hướng thu hẹp diện không chịu thuế. Đồng thời, bổ sung thêm các dịch vụ tài chính phái sinh vào đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về mức thuế suất, Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định áp dụng 3 mức thuế suất: 0%, 5% và 10%. Dự thảo Luật (sửa đổi) trình Quốc hội đề nghị giữ nguyên 3 mức thuế suất nhưng điều chỉnh một số nhóm hàng hoá, dịch vụ đang thuộc diện không chịu thuế sang chịu thuế với mức thuế suất 5% hoặc 10%; điều chỉnh một số nhóm hàng hoá, dịch vụ đang chịu mức thuế suất 5% lên chịu mức thuế suất 10%.

Theo quy định của Dự thảo Luật thì sản phẩm nông nghiệp là đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa, dịch vụ là yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Về vấn đề này, Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, quy định trên sẽ dẫn đến việc nông dân phải mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chịu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% nhưng lại không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Điều này làm tăng chi phí sản xuất, giảm thu nhập của nông dân, nhất là trong điều kiện đời sống của đại bộ phận nông dân đang gặp khó khăn. Mặt khác, không cho khấu trừ thuế đầu vào đối với sản phẩm nông nghiệp sẽ làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá bán, giảm sức cạnh tranh của nông phẩm, gây khó khăn trong việc kìm chế lạm phát, nhất là trong điều kiện giá nông sản phẩm giữ quyền số lớn trong việc tính toán chỉ số giá tiêu dùng hiện nay. Trong điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay, lĩnh vực nông nghiệp cần được đặc biệt quan tâm. Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển phải có chính sách ưu đãi, nhất là ưu đãi về thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Do đó, Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đề nghị quy định các sản phẩm nông nghiệp (đang thuộc diện không chịu thuế) và hàng hóa, dịch vụ là yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (đang thuộc diện chịu thuế 5%) đều thuộc diện không chịu thuế hoặc chịu thuế với mức thuế suất 0%, 5% để các hộ nông dân được hoàn thuế đầu vào do mua các vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất phải chịu thuế giá trị gia tăng...

Một sửa đổi quan trọng của Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) là mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp giảm từ 28% hiện nay xuống còn 25% và có những chính sách ưu đãi thuế tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, có hiệu quả, nâng cao chất lượng nhà đầu tư. Theo đó, chính sách thuế được cải cách theo hướng vừa đơn giản, vừa tạo khoảng cách đủ lớn giữa các mức ưu đãi, tăng sức hấp dẫn để thu hút đầu tư vào các địa bàn khó khăn, kém phát triển và một số ngành nghề mũi nhọn.

Theo Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đề nghị làm rõ hơn đối tượng nộp thuế; nghĩa vụ nộp thuế của hộ gia đình, trang trại và các tổ chức khác; xem xét giảm thuế cho thu nhập từ một số hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; xác định chi phí được trừ và chi phí không được trừ, phương pháp xác định chi phí được trừ và không được trừ…

Về mức thuế suất sàn áp dụng cho lĩnh vực dầu khí, dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đề nghị giảm từ 28% xuống còn 25%. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chưa đồng tình vì cho rằng, việc hạ mức thuế suất sẽ gây áp lực bất lợi cho phía Việt Nam trong quá trình đàm phán với đối tác nước ngoài về thuế suất và có thể dẫn đến giảm thu từ dầu khí. Do đó, xuất phát từ những đặc thù của lĩnh vực dầu khí, đề nghị Chính phủ nên giữ mức thuế suất sàn là 28% như hiện hành.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về các trường hợp miễn thuế, Khoản 1 Điều 17 của Dự thảo Luật quy định: “Miễn thuế TNDN cho các nhà đầu tư góp vốn bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật”.

Mặc dù đây cũng là quy định của Luật thuế TNDN hiện hành nhưng Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhận thấy, quy định này không hợp lý và không khả thi vì: Thứ nhất, nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có thể là một cá nhân. Khi nhà đầu tư là một cá nhân thì việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho một cá nhân (đối tượng không phải là doanh nghiệp) là không hợp lý. Thứ 2, trong trường hợp nhà đầu tư là một tổ chức thực hiện việc góp vốn vào một doanh nghiệp khác thì việc quy định miễn thuế TNDN cho tổ chức đó trên phần vốn góp cũng không khả thi vì việc hạch toán để miễn thuế TNDN chỉ cho một thành viên hoặc một cổ đông trong một doanh nghiệp là khó thực hiện. Quy định miễn thuế này chỉ phù hợp với thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, đề nghị xem xét có thể bỏ quy định tại khoản 1 Điều 17 của Dự thảo Luật...

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí tập trung vào 7 nội dung. Trong đó có nội dung về đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí; đấu thầu dịch vụ dầu khí; bổ sung quy định cho phép tiếp tục kéo dài thời gian tìm kiếm, thăm dò hoặc thời hạn hợp đồng dầu khí; sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế, lệ phí../.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top