Thứ Tư, 18 tháng 6, 2008

Thước đo các phong trào thi đua trong ngành thuế là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn ngành tài chính phấn đấu thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng kỷ niệm 60 năm ngày Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008); ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã phát động đợt thi đua với mục tiêu: “Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN 5 tháng đầu năm 2008; Phát huy sáng kiến cải tiến; Tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chương trình công tác; Thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính thuế; Quản lý kinh phí tài sản đúng chính sách, chế độ, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; Chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật của ngành và của cơ quan đơn vị”. Sau thời gian triển khai thực hiện, phong trào thi đua đã nhận được sự tham gia hưởng ứng sôi nổi của toàn thể CBCC, để từ đây, nhiều thành tích cao đã được kết tụ.

Thi đua là động lực tạo dựng thành quả

Gắn việc học tập Chỉ thị số 19 với việc ”học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngành thuế đã phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN. 5 tháng đầu năm 2008, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực của CBCC toàn ngành, kết quả thu nội địa 5 tháng ước đạt 116.196 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán pháp lệnh; bằng 44,0% dự toán phấn đấu và tăng 36,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 31.370 tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán và tăng 35,3% so với cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu ước đạt 85.576 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán pháp lệnh; bằng 42,8% dự toán phấn đấu và tăng 37,5 % so với cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu, trừ cấp quyền sử dụng đất ước đạt 75.453 tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán pháp lệnh, bằng 41,9% dự toán phấn đấu và tăng 33,3% so cùng kỳ.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, 5 tháng đầu năm toàn ngành đã hoàn thành các chương trình cải cách mà Bộ Tài chính giao, trong đó đã hoàn thành đề án đăng ký, xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân với tiến độ và chất lượng đảm bảo; Tham mưu trình Bộ, trình Chính phủ các văn bản qui định mới về chính sách, chế độ thuế, phí, lệ phí như Nghị định qui định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; các Thông tư hướng dẫn bổ sung về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, lệ phí trước bạ và các loại phí, lệ phí khác. Nỗ lực rà soát các thủ tục hành chính thuế, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT). Nghiên cứu hoàn thiện mô hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, tập trung đầu mối tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại bộ phận Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT ở cơ quan thuế các cấp. Tiêu biểu cho những cố gắng này là Cục Thuế TP Đà Nẵng, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Sơn La, Hậu Giang, Bình Thuận, Quảng Bình, Bạc Liêu...

Thi đua đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, trong 5 tháng đầu năm, ngành thuế đã phát triển hạ tầng truyền thông mới, đảm bảo đường truyền thông suốt đến hơn 600 Chi cục Thuế, kết nối liên tục 24/24 giờ với tốc độ cao, giúp cho việc trao đổi thông tin, hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi giữa Cục Thuế và Chi cục Thuế, đồng thời giảm đáng kể cước phí truyền thông so với đường điện thoại trước đây. Toàn ngành phát triển thêm 4 chương trình ứng dụng, nâng cấp mới 15 chương trình ứng dụng đã có theo Luật Quản lý thuế. Đặc biệt, triển khai toàn diện và rộng khắp các ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế theo công nghệ mã vạch hai chiều; ứng dụng tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế và ứng dụng kiểm soát xử lý thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa”. Việc ứng dụng CNTT cũng được xem như một động lực để thực hành tiết kiệm chống lãng phí cả về nhân lực và vật lực. Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm, toàn ngành áp dụng triệt để các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng đối với một số lĩnh vực như quản lý tài chính nội bộ ngành, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản..., các khâu quản lý như đăng ký thuế, mua bán hoá đơn, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế... Đây được xem là những hành động thiết thực để thực thi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng đang được triển khai rộng khắp cả nước.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cơ quan thuế các địa phương đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng đạo đức, xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ CBCC; xây dựng quy chế về xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra vi phạm trong đơn vị quản lý. Xây dựng qui chế phòng chống tham nhũng, qui trình kiểm tra nội bộ ngành thuế, qui chế hoạt động thanh tra, kiểm ra trong ngành thuế, tổ chức tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng và xây dựng đề án về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ thuế đối với tổ chức, cá nhân nộp thuế...Tất cả những nỗ lực này không vì lý do nào khác ngoài mục tiêu nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy các phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức thuế.

Riêng với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 64 Cục Thuế trên toàn quốc đã chủ động phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền rộng rãi chính sách thuế, phí, lệ phí và các hoạt động, các sự kiện nổi bật của ngành, nêu gương người tốt việc tốt, nhằm phổ biến và nhân rộng những mô hình mới, nhân tố mới, với hàng ngàn lượt bài đăng. ở cấp cao hơn, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện đưa chính sách thuế vào các cấp học đường. Đi đầu trong lĩnh vực này là các Cục Thuế Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, Yên Bái, Quảng Ngãi, Phú Yên, Sơn La, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Gia Lai, Cà Mau, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Thái Bình, Kiên Giang ...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Hơn thế, từ phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn ngành đã bồi dưỡng và xây dựng được nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt với hàng chục sáng kiến, cải tiến được áp dụng trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó nhiều sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Tiêu biểu cho phong trào này là: Chi cục Thuế quận I (TP. Hồ Chí Minh), Chi cục Thuế Ba Đình (Hà Nội), Chi cục Thuế Đạ Huoai (Lâm Đồng), Cục Thuế các tỉnh Long An, Đồng Nai, Hải Dương, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình, Quảng Ninh, Long An, Phú Yên, Tiền Giang, Bạc Liêu, Thanh Hoá, Phú Thọ, Đồng Tháp...

Nhân lên sức mạnh các phong trào thi đua

Dù đã đạt được nhiều thành quả tích cực, nhưng để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế những tháng còn lại của năm 2008, các phong trào thi đua khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu cơ bản sau đây:

Một là, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nội địa trừ dầu đạt tối thiểu 200.000 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao cả năm 2008.

Hai là, triển khai thực hiện tốt lộ trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2010; Kết hợp kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, góp phần kiềm chế lạm phát; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và triển khai đồng bộ các công việc liên quan để tổ chức thực hiện khi Luật Thuế thu nhập cá nhân;

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Ba là, gương mẫu đi đầu thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình hành động của Chính phủ và của ngành; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào chống các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các chính sách xã hội;

Bốn là, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Chấp hành nghiêm 10 điều kỷ luật của cán bộ thuế và quy định về những điểm cần “xây”, cần “chống” trong ngành; Đẩy mạnh các hoạt động văn - thể - mỹ, xây dựng công sở văn minh; hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Năm là, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 39/CT -TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 17/2006/CT -TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, các Chỉ thị số 01, số 02 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng, đổi mới nội dung và biện pháp, đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để có thể hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, biện pháp không thể thiếu là tiếp tục đổi mới, hưởng ứng sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn thể CBCC; theo đó, từng đơn vị, cá nhân, đăng ký thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với Cục Thuế các địa phương cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, nhằm động viên mọi nguồn lực hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2008.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Bên cạnh việc xem xét đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải đúng tiêu chuẩn đảm bảo nguyên tắc chính xác, dân chủ, công khai, các Cục Thuế cần phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Hội cựu chiến binh thực hiện tốt quy chế dân chủ, nêu cao tính tự giác chấp hành kỷ luật kỷ cương; các quy định của ngành, tạo sự gắn bó mật thiết của CBCC với cơ quan và các tổ chức đoàn thể để nhân lên hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế.

Phát huy thành tích đạt được trong đợt thi đua chào mừng 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, toàn thể CBCC ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế đến năm 2010, mà trước mắt là nhiệm vụ công tác thuế những tháng còn lại của năm 2008, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đề ra./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top