Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Quốc hội thông qua 2 Luật thuế (sửa đổi) giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 3/6/2008, sau khi nghe Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển đọc báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý 2 dự án Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Quốc hội đã thông qua 2 luật thuế (sửa đổi) về Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế giá trị gia tăng với đa số phiếu tán thành với Kết quả cụ thể như sau:

Về Luật thuế GTGT (sửa đổi), Quốc hội đã thông qua toàn bộ Luật thuế với số phiếu tán thành là 463, đạt tỷ lệ 93,91% so với tổng số đại biểu quốc hội;

Về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp(sửa đổi), Quốc hội đã thông qua toàn bộ Luật thuế với số phiếu tán thành là 460, đạt tỷ lệ 93,31% so với tổng số đại biểu quốc hội.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
2 Luật thuế (sửa đổi) này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009./.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top