Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Điều chỉnh nhỏ, thuận lợi lớn

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Bán hoá đơn hoặc chấp thuận đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (gọi chung là bán hoá đơn) và bán các ấn chỉ khác là một công việc thường xuyên trong quan hệ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Trước đây, công việc này được giao cho bộ phận quản lý ấn chỉ thực hiện. Sau khi có sự thay đổi về mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng (đội) trong cơ quan thuế thì công việc bán ấn chỉ đã được chia nhỏ và giao cho nhiều bộ phận thực hiện, tuỳ theo quyết định của địa phương. Tuy nhiên, theo quy trình hiện hành, việc bán hoá đơn được thực hiện như sau:

Sau khi kiểm tra thủ tục và viết hoá đơn, cán bộ bán ấn chỉ phải trình lãnh đạo ký và sang lấy dấu cơ quan thuế tại bộ phận hành chính. Người nộp thuế mang các liên hoá đơn đi nộp tiền cho cán bộ tài vụ. Sau khi có chữ ký và dấu “đã thu tiền” của cán bộ tài vụ trên các liên hoá đơn, người nộp thuế quay lại bộ phận bán ấn chỉ để nhận số lượng hoá đơn đã đăng ký mua. Dù việc bán hoá đơn thuộc nhiệm vụ của bộ phận Tuyên truyền- Hỗ trợ hay thuộc bộ phận Hành chính- ấn chỉ thì cán bộ bán hoá đơn cũng không được trực tiếp thu tiền từ người nộp thuế.

Quy trình bán hoá đơn hiện hành khá chặt chẽ, tách bạch trách nhiệm của các bộ phận, của từng cá nhân trong dây chuyền bán hoá đơn. Tuy nhiên, thực tế triển khai đã phát sinh một số vướng mắc cần khắc phục.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thứ nhất là việc ký tên trên hoá đơn bán ấn chỉ: Tại cấp Cục Thuế, chỉ có trưởng Phòng HC-QT-TV-AC hoặc trưởng Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ mới được uỷ quyền ký trên hoá đơn bán ấn chỉ và phiếu xuất ấn chỉ. Trưởng phòng vắng mặt thì phó phòng trực tiếp phụ trách công tác ấn chỉ cũng không thể ký thay mà phải trình lãnh đạo Cục Thuế ký hoá đơn bán ấn chỉ. Việc bán hoá đơn, nhập xuất ấn chỉ diễn ra hàng ngày, vì vậy nếu phải trình ký cho từng hoá đơn thì sẽ mất nhiều công sức của cán bộ bán ấn chỉ, nếu dồn nhiều hoá đơn để trình ký một lần thì sẽ làm tăng thời gian chờ đợi của người nộp thuế.

Thứ hai là việc nộp tiền mua hoá đơn: trong thực tế, hầu hết các Cục Thuế, Chi cục Thuế đều không đủ nhân sự để bố trí riêng cán bộ tài vụ đáp ứng mua hoá đơn từ người nộp thuế. Việc cán bộ bán ấn chỉ trực tiếp thu tiền như hiện nay tuy không đúng quy định nhưng lại phù hợp với chủ trương giảm phiền hà cho người nộp thuế.

Để khắc phục vướng mắc, theo chúng tôi có thể thực hiện bằng một điều chỉnh nhỏ như sau: Hoá đơn bán ấn chỉ (mẫu 02-GTTT) là chứng từ đặc thù (Hoá đơn tự in) của ngành thuế chỉ dùng để bán hoá đơn, biên lai phí và ấn chỉ khác, không thể lợi dụng để buôn bán các mặt hàng khác được. Mặt khác, khi xuất bán cho người nộp thuế, hoá đơn đã phải trải qua sự kiểm soát của thủ kho, kế toán và người ký duyệt với sự hỗ trợ quản lý của hệ thống máy tính nên sai sót, nhầm lẫn khó xảy ra. Từ đó, nên có quy định không phải đóng dấu trên các liên hoá đơn bán ấn chỉ (do là loại hoá đơn bán hàng, không nhất thiết phải đóng dấu) và thay chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị” bằng chỉ tiêu “Phụ trách ấn chỉ”, sẽ triệt tiêu được cảnh chạy xin chữ ký lãnh đạo, chạy xin dấu tại bộ phận HC-AC của cán bộ bán ấn chỉ. Thêm nữa, cũng nên có quy định cho phép bộ phận bán ấn chỉ thuộc Phòng (Đội) Tuyên tuyền- Hỗ trợ hay thuộc Phòng (Đội) Hành chính- ấn chỉ được thu tiền mua hoá đơn trực tiếp từ người nộp thuế. Cuối mỗi ngày, bộ phận bán ấn chỉ sẽ nộp số tiền đã thu cho bộ phận tài vụ. Khi đó sẽ không còn cảnh lộn xộn trong cơ quan thuế khi người nộp thuế đi lại để nộp tiền rồi quay về nhận hoá đơn.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Điều chỉnh như vậy sẽ nâng cao được chất lượng phục vụ người nộp thuế do giảm bớt công sức đi lại, thời gian chờ đợi khi mua hoá đơn của người nộp thuế, đồng thời cũng đơn giản được thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan thuế và tăng trách nhiệm công tác của cán bộ hành thu./.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top