Thứ Hai, 28 tháng 7, 2008

Đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 18/7/2007, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải và Giám đốc quốc gia Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam Sin Fong Won đã ký Biên bản ghi nhớ của dự án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam.

Dự án đánh dấu sự hợp tác kỹ thuật giữa Tổng cục Thuế và IFC, nhằm hỗ trợ cho sự thành công của chiến lược cải cách-hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010. Theo những nội dung đã được thỏa thuận, Tập đoàn Tài chính quốc tế IFC sẽ trợ giúp Tổng cục Thuế Việt Nam trong việc cải thiện môi trường pháp luật thuế cho các DNNVV, khuyến khích chuẩn hóa các khu vực kinh tế lớn chưa theo chuẩn mực, đồng thời tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản lý thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và gánh nặng chi phí hành chính cho cơ quan thuế.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải cho biết, để thực hiện các mục tiêu trên, trong khoảng thời gian 30 tháng, từ tháng 7/2008 đến tháng 12/2010, Tổng cục Thuế Việt Nam cùng các chuyên gia của IFC sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đánh giá các chi phí tuân thủ pháp luật thuế đối với doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, phân tích các nguyên nhân gây ra gánh nặng tuân thủ thuế không cần thiết đối với các doanh nghiệp (DN) có quy mô nhỏ; nghiên cứu các thông lệ và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trên thế giới và đề xuất các thay đổi liên quan đến thủ tục hành chính thuế, mẫu biểu báo cáo thuế đối với DN nhỏ nhằm đảm bảo đơn giản thủ tục, hiệu quả công tác quản lý thuế tại Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm của các nhóm đối tượng DNNVV, Tập đoàn Tài chính (IFC) sẽ giúp Tổng cục Thuế xác định các biện pháp quản lý phù hợp và xây dựng các chương trình tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp với đặc điểm về trình độ, tâm lý, các yếu tố xã hội của nhóm DN nhỏ để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Theo Giám đốc quốc gia IFC tại Việt Nam Sin Fong Won, với 90% số lượng các DN là nhỏ và vừa, cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam hiện đang được định hướng bởi các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân là chính. Do vậy, trọng tâm của dự án đã được IFC và Tổng cục Thuế đặt vào các DNNVV là một định hướng đúng, bởi các DNNVV của Việt Nam rất cần nhận được sự hỗ trợ về mặt nhận thức, năng lực và đơn giản hóa các thủ tục.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Nói về thực tiễn tuân thủ thuế của các DNNVV, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải, khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam mặc dù có số lượng nhiều nhưng quy mô hầu hết đều là nhỏ, các hộ kinh doanh ở quy mô siêu nhỏ, tỷ trọng số thu NSNN trên một đơn vị DN thấp. Vốn ít, trình độ quản lý và tiếp cận công nghệ hạn chế, lại thường bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng và thanh toán bằng tiền mặt nên các DNNVV thường chỉ dùng sổ sách kế toán đơn giản hoặc không dùng sổ sách kế toán. Đây chính là thách thức và là bài toán đối với cơ quan thuế trong công tác quản lý, bởi khối các DN kinh tế tư nhân có mức độ tuân thủ thuế thấp, nhưng chi phí hiệu quả cho việc thực hiện tuân thủ cả về thời gian và tiền bạc thường cao hơn so với các DN có quy mô lớn.

Giám đốc quốc gia IFC Sinfongwon cho biết, trong quá trình triển khai dự án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế đối với các DNNVV ở Việt Nam” sẽ nhận được sự điều phối trực tiếp từ Ngân hàng Thế giới (WB), nơi thường xuyên nghiên cứu và công bố bản “Báo cáo môi trường kinh doanh” nhằm xếp hạng mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của các quốc gia trên thế giới hàng năm. Vì vậy, kết quả thành công của dự án không những mang lại những lợi ích quan trọng cho các DNNVV và cơ quan thuế mà còn góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Việt Nam./.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top