Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Hoàn thành việc đăng ký thuế Thu nhập cá nhân trước ngày 31/12/2008

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 15/7/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg yêu cầu chậm nhất đến ngày 31/12/2008 phải hoàn thành việc đăng ký thuế cho tất cả các cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế và tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập trên địa bàn.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, trong tháng 7/2008, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ban chỉ đạo trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN do một Phó Thủ tướng làm trưởng ban. Thiết lập tổ thường trực do một Thứ trưởng Tài chính làm tổ trưởng và đặt tại Bộ Tài chính giúp cho Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch và các biện pháp triển khai thực hiện Luật Thuế TNCN; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và các địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong tháng 8/2008 quyết định thành lập ban chỉ đạo ở địa phương bao gồm lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế... do một phó chủ tịch tỉnh làm trưởng ban. Ngay trong quý III năm 2008, Bộ Tài chính phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế TNCN và các thông tư hướng dẫn.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thủ tướng giao Bộ Tài chính trọng trách chỉ đạo cơ quan thuế đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt, tổ chức việc đăng ký thuế đến tất cả các đối tượng có thu nhập chịu thuế và đơn vị chi trả thu nhập, chậm nhất đến ngày 31/12/2008 phải hoàn tất công việc này. Cơ quan thuế tổ chức tập huấn, học tập pháp luật thuế TNCN cho các bộ công chức, tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế. Kiện toàn và tăng cường các cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt tham gia bộ phận chuyên trách quản lý thuế TNCN trong hệ thống ngành thuế. Đầu tư trang thiết bị cùng các phần mềm ứng dụng để nâng cao chất lượng quản lý thuế cũng như hỗ trợ cơ quan chi trả thu nhập trong việc kê khai, tính thuế thuận tiện và chính xác.

Xây dựng quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế với các quan quản lý nhà đất, quản lý lao động, kho bạc, ủy ban Chứng khoán Nhà nước để phục vụ công tác quản lý thuế. Đồng thời, cùng Ngân hàng Nhà nước đề ra biện pháp tăng cường quản lý các hoạt động về đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn và quản lý chặt chẽ thu nhập từ hoạt động này; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển mạnh các hình thức thanh toán qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Các Bộ Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các sở liên quan tăng cường quản lý hoạt động đăng ký chuyển nhượng bất động sản, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, phối hợp với cơ quan thuế quản lý chặt chẽ giá cả và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. Bộ Công an, Bộ Công Thương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh cũng như xử lý nghiêm các cá nhân thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định, gian lận trốn thuế hoặc không chấp hành Luật Thuế TNCN. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương để kiểm soát việc chi trả tiền lương, tiền công thực tế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh cho người lao động.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Để Luật Thuế TNCN đi vào thực thi đạt kết quả cao, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tổ chức tốt việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung cơ bản của Luật, các văn bản hướng dẫn và thủ tục hành chính về thuế TNCN đến tất cả các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân và đây được coi là trách nhiệm chính của các Bộ, ngành, địa phương. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh và truyền hình ở địa phương dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền, phổ biến Luật Thuế TNCN./.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top