Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Đặng Hạnh Thu: Tập trung toàn lực triển khai tốt nhiệm vụ năm 2009

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Năm 2009 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Đây cũng là năm áp chót để hoàn tất việc thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến năm 2010. Do đó, việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2009 có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế của 5 năm và đẩy nhanh tiến trình cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế theo chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn thách thức ngày càng lớn, toàn ngành cần tập trung toàn lực để thực hiện tốt các nội dung công việc sau:

Trong năm, bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước tiếp tục ảnh hưởng sâu đến nhiệm vụ động viên cho NSNN khiến không ít nguồn thu bị giảm sút; bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, toàn ngành phải thực hiện các biện pháp giảm, giãn nợ thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn. Khi thách thức càng chồng chất, toàn ngành thuế càng phải thể hiện rõ sự kiên định, quyết tâm, chủ động tìm kiếm, nắm bắt mọi cơ hội thuận lợi để vượt qua. Cơ quan thuế các cấp phải làm tốt công tác rà soát, đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, làm rõ nguyên nhân những khoản thu còn thất thoát, các nguồn thu còn tiềm năng, để đề ra giải pháp cụ thể kiến nghị UBND chỉ đạo các ngành các cấp ở địa phương đồng thuận phối hợp thực hiện. Đặc biệt, căn cứ vào nhiệm vụ thu ngân sách được giao, cơ quan thuế các cấp phải tổ chức phát động và ký kết thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2009; tập trung đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Năm 2009 toàn ngành phải đối mặt với khối lượng công việc rất lớn khi cùng lúc triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và Luật Thuế thu nhập cá nhân; đồng thời phải chuẩn bị tốt phương án tổ chức triển khai Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi áp dụng từ quý II/2010, do đó bên cạnh việc tập trung triển khai thận trọng và chu đáo, cơ quan thuế các cấp cần tổ chức cập nhật sát tình hình, nắm bắt và giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo việc thực hiện thuận lợi và hiệu quả.

Với nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuế, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục rà soát loại bỏ các hồ sơ, thủ tục về thuế trên cơ sở những phản hồi thông tin từ phía người nộp thuế để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế cuộc sống; đặc biệt cần hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”; đơn giản hoá đến mức tối đa các thủ tục về thuế để giảm thiểu chi phí thời gian và sức lực cả cho người nộp thuế và cơ quan thuế.

Về công tác tuyên truyền hỗ trợ, trên cơ sở tổ chức điều tra nhu cầu của người nộp thuế, đồng thời thông qua việc theo dõi, phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình chấp hành pháp luật thuế, toàn ngành phải tiếp tục nghiên cứu để đổi mới, đa dạng hoá toàn bộ nội dung và phương pháp tuyên truyền, phân loại các đối tượng để chọn lựa cách thức tiếp cận hiệu quả, nhằm nâng cao sự đồng thuận, sự hiểu biết của người nộp thuế, sự đồng tình, chia sẻ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức và toàn thể người dân xã hội.

Trong công tác quản lý thuế, trên cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức cá nhân thông qua việc trao đổi thông tin với các ngành kho bạc, hải quan, ngân hàng, cơ quan thuế các cấp phải nhanh chóng xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu đầy đủ về người nộp thuế, phục vụ có hiệu quả cho phương pháp quản lý theo rủi ro và công tác hoàn thuế. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng công nghệ mã vạch hai chiều để đọc và phân tích tờ khai, nhằm khắc phục triệt để các lỗi sai sót và tình trạng nộp tờ khai không đúng hạn, chuẩn bị điều kiện tốt để triển khai kê khai thuế qua mạng. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế cũng phải làm quyết liệt hơn. Năm 2009, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo kiểm tra, xử lý, đưa ra xét xử các vụ án buôn bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, nhằm chống tổn thất cho NSNN và làm trong sạch môi trường kinh doanh.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ; điều chỉnh dần cơ cấu cán bộ công chức để phát huy hơn nữa hiệu quả quản lý; đồng thời tổ chức thi tuyển công chức vào ngành để bổ sung lực lượng cho các Cục Thuế, Chi cục Thuế còn thiếu. Cũng trong năm 2009, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai sắp xếp, chuyển ngạch thanh tra viên thuế cho CBCC làm công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện tốt Luật Quản lý thuế. Bên cạnh việc tập trung đẩy nhanh đào tạo các kỹ năng chuyên sâu cho cán bộ thuế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý thuế theo mô hình chức năng, toàn ngành phải tập trung đào tạo về văn hoá ứng xử và đạo đức nghề nghiệp theo tiêu chuẩn đã ban hành, đảm bảo đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, có văn hoá ứng xử văn minh, lịch sự.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2009 phải đảm bảo hỗ trợ tích cực cho việc triển khai các quy trình quản lý thuế và các luật thuế có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009, nhất là quản lý thuế TNCN, bởi vậy mà bên cạnh việc đầu tư bổ sung đầy đủ trang thiết bị tin học cho những nơi còn thiếu, cơ quan thuế phải tiến hành đào tạo cho toàn đội ngũ CBCC đảm bảo sử dụng và khai thác tốt các chương trình ứng dụng, vừa nâng cao hiệu suất, hiệu quả quản lý thuế, vừa tránh lãng phí số máy móc thiết bị đã trang bị. Đây không còn là hình thức vận động, khuyến khích nữa mà là yêu cầu bắt buộc, có cơ chế kiểm tra giám sát cụ thể, phấn đấu trong năm 2009, toàn ngành sẽ thực hiện quản lý điều hành qua mạng điện tử, xoá bỏ chế độ báo cáo qua hình thức công văn thư từ, vừa lãng phí, vừa không kịp thời.

Trong năm 2008, thực hiện chủ trương chống lạm phát, nhiều công trình của ngành đã phải giãn tiến độ hoặc tạm dừng thi công, nên năm 2009, toàn ngành sẽ phải đẩy nhanh gấp nhiều lần tốc độ xây dựng để vừa đảm bảo hoàn thành các công trình từ năm 2008 chuyển qua, vừa triển khai ngay các công trình đã đăng ký trong năm 2009. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải chuẩn bị tốt các điều kiện về vốn, kỹ thuật, đất đai, thiết kế, giám sát và các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thuận lợi, hiệu quả, không xảy ra lãng phí, thất thoát.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Trong nỗ lực phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơ quan thuế các cấp phải thường xuyên rà soát chế độ, chính sách, thủ tục, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và chế độ quản lý tài sản, chi tiêu công để sửa đổi bổ sung theo hướng rõ ràng, cụ thể, minh bạch, đảm bảo không để kẽ hở để lợi dụng tham nhũng, thất thoát. Đối với đội ngũ cán bộ công chức cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chú trọng vào các bộ phận nhạy cảm để quản lý tốt, đảm bảo thanh trừ các hành vi vi phạm, thanh lọc các cán bộ thiếu ý thức trách nhiệm, lạm dụng quyền hạn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Mặc dù khó khăn thách thức của nhiệm vụ thu ngân sách ngày một lớn, trách nhiệm ngày càng nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí đã được gây dựng thành truyền thống qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển của ngành, nhất định hơn 4 vạn CBCC ngành thuế cả nước sẽ luôn sát cánh bên nhau để nhân lên sức mạnh, cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top