Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

Năm 2009: Xây dựng chính sách thuế chống đầu cơ nhà, đất

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Năm 2008 ghi dấu bước ngoặt cơ bản trong công cuộc cải cách hệ thống chính sách thuế của Việt Nam khi Bộ Tài chính đã hoàn thành việc nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành các Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi; trình ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Pháp lệnh Thuế Tài nguyên và khung thuế xuất khẩu. Việc ban hành các văn bản pháp luật về thuế này đã đảm bảo thực hiện đúng theo lộ trình Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, nhằm tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh và trong thu hút đầu tư, bảo đảm mục tiêu thu ngân sách trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bên cạnh các luật, pháp lệnh nói trên, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), bao gồm Nghị định 100 và Thông tư 84. Đây là sắc thuế mới thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập cao hiện hành, sẽ được áp dụng từ 01/01/2009, công bằng với mọi khoản thu nhập của các cá nhân trong xã hội, không phân biệt người làm công ăn lương với hộ kinh doanh; không phân biệt cá nhân người Việt Nam với cá nhân người nước ngoài.

Các nội dung cải cách mới trong chính sách thuế về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu quản lý, cân bằng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN xấp xỉ 20% - 21% GDP hàng năm và thực hiện theo đúng lộ trình cam kết WTO. Đặc biệt, các luật, pháp lệnh thuế mới được ban hành đã nâng cao tính minh bạch, đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động trong hạch toán kinh doanh, thực hiện tốt cơ chế tự khai, tự nộp, tự xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Theo kế hoạch trong năm 2009, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện công tác soạn thảo chính sách thuế theo yêu cầu của Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII; theo đó, sẽ soạn thảo trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Thuế tài nguyên và Luật Thuế nhà, đất; đồng thời, nghiên cứu xem xét các sắc thuế phù hợp, nhằm thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động bảo vệ môi trường. Trong đó, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội ngành nghề rà soát, kiến nghị điều chỉnh khung thuế suất thuế tài nguyên phù hợp với yêu cầu quản lý, điều tiết việc sử dụng tài nguyên quý hiếm; thúc đẩy sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

Về chính sách thuế nhà, đất, sau hơn 15 năm thực hiện theo Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, về cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chính sách thuế nhà, đất hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế như đã xuất hiện tình trạng đầu cơ về nhà, đất, đẩy giá lên cao mà chưa có công cụ điều tiết; căn cứ tính thuế đất phi nông nghiệp bằng từ 1 đến 32 lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp có phần chưa phù hợp với cơ chế giá thị trường...Vì vậy, việc sửa đổi chính sách thuế nhà đất sẽ hướng tới tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà, đất, đảm bảo công bằng xã hội, chống đầu cơ nhà, đất, thực hiện điều tiết đối với những người sở hữu nhiều nhà và có quyền sử dụng nhiều đất...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Ngoài việc tận dụng những ưu đãi, hỗ trợ về thuế, các DN cần nhận thức rõ, cuộc chơi lâu bền, vững chắc phải là cuộc chơi có tầm nhìn dài hạn, có cách đổi mới quản lý cơ bản về công nghệ quản trị, vốn, chiến lược maketting, thông tin; đi sâu hơn nữa, sản phẩm phải đáp ứng được nhu cầu chất lượng, mẫu mã, thị hiếu của người tiêu dùng trên từng vùng địa lý, ở các thời điểm khác nhau. Do đó, cộng đồng DN phải tập trung nâng cao giá trị gia tăng, hàm lượng chất xám trong từng sản phẩm xuất khẩu để tận dụng chính sách thuế khuyến khích xuất khẩu của Nhà nước.

Mặt khác, DN cần nắm bắt cơ hội giảm thuế, nguyên - nhiên vật liệu hạ nhiệt để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, chất lượng hàng hoá Việt Nam và tăng cường tích luỹ, có như vậy mới duy trì, mở rộng phát triển và tận dụng được lợi thế do WTO mang lại cho cả nền kinh tế và DN trong tương lai.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top