Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Năm 2009, phấn đấu hoàn thành cơ bản và toàn diện chiến lược cải cách thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo động viên nguồn lực cho ngân sách nhà nước thì sự nghiệp cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý cũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thuế trong giai đoạn 2006-2010. Năm 2009, với ý nghĩa là năm nước rút của cả giai đoạn, công tác cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế phải đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nào? Câu trả lời sẽ được Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Lê Hồng Hải cho biết qua cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế.

Năm 2008 đã đi qua, dấu ấn nào về việc cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế có ý nghĩa tạo đà cho việc triển khai nhiệm vụ trong năm 2009?

Năm 2008 ngành thuế đã triển khai mạnh mẽ và hoàn thành cơ bản các chương trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế theo kế hoạch đã đề ra trên các lĩnh vực cải cách thể chế và đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuế; triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN); đẩy mạnh triển khai cơ chế “một cửa” thống nhất trong toàn hệ thống thuế; cải cách công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; xây dựng các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế. Trong đó, việc cải cách thể chế và đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh triển khai cơ chế “một cửa” được coi là những dấu ấn quan trọng nhất. Năm 2008 đã đánh dấu một năm triển khai mạnh mẽ cơ chế “một cửa” với 97% Cục Thuế và 94% Chi cục Thuế tổ chức thực hiện, tạo điều kiện giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính của người nộp thuế (NNT) được thuận lợi hơn. Các luật thuế sửa đổi, bổ sung (Luật Thuế GTGT, TNDN, TTĐB) đã được xây dựng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho NNT cũng như cơ quan thuế trong quá trình thực thi pháp luật thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Năm 2009 là năm nước rút của cả giai đoạn thực hiện Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến năm 2010, nhiệm vụ quan trọng này sẽ được triển khai như thế nào?

Năm 2009, toàn ngành thuế phấn đấu hoàn thành cơ bản và toàn diện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, với các mục tiêu cụ thể là:

Thứ nhất, về chính sách thuế, trong năm 2009, ngành thuế sẽ phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tài chính xây dựng một số sắc thuế mới theo lộ trình được Quốc hội thông qua trong năm 2009 như Luật Thuế tài nguyên và Luật Thuế nhà, đất.

Thứ hai là tập trung triển khai thực hiện các luật thuế đã được Quốc hội thông qua (Luật Thuế GTGT, TNDN, TTĐB) và đặc biệt là Luật Thuế TNCN, một sắc thuế tác động đến hầu hết các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Việc xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý thuế TNCN, đặc biệt là giải pháp mới về ứng dụng tin học theo chuẩn mực quốc tế sẽ có tác động mạnh mẽ đến việc cải cách hiện đại hoá quy trình quản lý thuế.

Thứ ba, năm 2009 cũng là năm đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ, giải quyết các thủ tục hành chính thuế với bước phát triển mới là triển khai thí điểm việc nộp tờ khai thuế qua mạng, chuẩn bị triển khai trung tâm hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá các thủ tục kê khai nộp thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thứ tư, triển khai dự án Hiện đại hoá quản lý thuế sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án này được dự kiến hoàn thành vào năm 2013 với kết quả đầu ra chủ yếu là, ngành thuế sẽ có được hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp với hệ thống quy trình quản lý thuế của các chức năng quản lý đối với tất cả các sắc thuế một cách đồng bộ, thống nhất và tự động hoá cao.

Với khối lượng công việc đồ sồ như vậy, đâu được xem là các giải pháp mang tính then chốt để hoàn thành mục tiêu đề ra?

Theo tôi, giải pháp then chốt là phải nâng cao được trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ trong toàn ngành. Để làm được việc này, cần phải thực hiện tốt công tác tuyển dụng và tập trung cho đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng quản lý thuế cho cán bộ.

Để hoàn thành nhiệm vụ cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế trong năm 2009, thách thức là không nhỏ. Tuy nhiên, cơ quan thuế các cấp sẽ được tiếp thêm nghị lực rất nhiều nếu được đón nhận những động viên, khích lệ từ lãnh đạo Tổng cục Thuế. Với ý nghĩa này, Phó Tổng cục trưởng có thông điệp gì gửi tới CBCC toàn ngành?

Công cuộc cải cách, hiện đại hoá có được những thành tựu nổi bật trong những năm qua là do được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan và đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cán bộ, công chức trong toàn ngành thuế. Giai đoạn cải cách vừa qua cho thấy, thành quả của cải cách là cơ sở vững chắc cho ngành thuế hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Nhân dịp năm mới, qua Tạp chí Thuế, tôi xin chúc cán bộ công chức toàn ngành thuế và gia đình: Năm mới - sức khoẻ mới - quyết tâm mới và thành công mới.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top