Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Đặng Hạnh Thu: Nghiêm túc khắc phục tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Gần đây, một số báo đưa tin dẫn nguồn từ Thanh tra Chính phủ về việc sau thanh tra giai đoạn 2005-2007 tại Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện thất thu thuế hơn 11.000 tỷ đồng. Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm vấn đề này, phóng viên Tạp chí Thuế đã phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Hạnh Thu. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Gần đây, một số báo đưa tin, phản ánh sau Thanh tra Chính phủ về việc thất thu thuế trên 11 nghìn tỷ đồng. Xin Tổng cục trưởng cho biết ý kiến về việc này?

Trong nhiều năm qua, nền kinh tế trong nước luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, sự vươn lên vượt khó của cộng đồng các doanh nghiệp trong việc duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện ngày càng tốt hơn nghĩa vụ nộp thuế; cùng sự phấn đấu nỗ lực của hơn 4 vạn cán bộ công chức thuế cho nên ngành thuế cả nước luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với số thu năm sau cao hơn năm trước. Do nguồn thu không ngừng tăng lên, ngân sách nhà nước có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tuy vậy, nhìn nhận một cách toàn diện thì công tác thuế vẫn còn nhiều tồn tại cả khách quan lẫn chủ quan, cả về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện.

Qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã giúp Tổng cục Thuế có sự nhìn nhận đầy đủ hơn, toàn diện hơn những mặt còn tồn tại, để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về việc báo chí đưa tin phản ánh sau thanh tra phát hiện thất thu thuế trên 11 nghìn tỷ đồng, theo tôi đó chỉ là số tổng hợp ban đầu, còn nhiều khoản cần xem xét xác định lại. Trong đó có những khoản mà ngành thuế tự rà soát phát hiện sai sót trước thanh tra, đến nay đã thu đủ vào ngân sách nhà nước; Có việc đang trong quá trình chờ xử lý theo Luật Khiếu nại tố cáo, nên chưa thể đặt vấn đề phải truy thu hay truy hoàn. Có vấn đề đang vướng về cơ chế, do chính sách chưa quy định rõ (như chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền thuê đất) đang trình Thủ tướng Chính phủ. Có việc thực hiện theo Quyết định chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ,... Ngoài ra, còn nhiều khoản chưa hội đủ cơ sở pháp lý để truy thu thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,... Vì vậy, Tổng cục Thuế đã có văn bản tiếp thu những điểm thiếu sót, đồng thời giải trình lại hơn 20 trường hợp cụ thể. Hy vọng rằng, Thanh tra Chính phủ sẽ nghiên cứu các ý kiến giải trình có tính đến các lý do khách quan, bối cảnh có nhiều thay đổi về cơ chế chính sách để xem xét, đánh giá, nhận định và xử lý phù hợp, đảm bảo tính khả thi.

Tổng cục trưởng có thể cho biết cụ thể hơn những tồn tại về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện?

Chính sách vĩ mô của Đảng và Nhà nước khi cụ thể hoá trong thực tiễn vẫn còn khoảng cách và chưa đồng bộ nên khi triển khai thực hiện vẫn còn độ “trễ”. Nhất là lĩnh vực đất đai, phát sinh các vướng mắc trong việc xác định đối tượng chịu thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền thuê đất của cơ sở đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất. Do quy định tại các văn bản pháp quy chưa thống nhất, Luật Đất đai chưa có quy định cụ thể thế nào là hoạt động chuyển quyền thuê đất, Luật Đầu tư quy định hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng khu công nghiệp thuộc danh mục ưu đãi đặc biệt, hưởng mức ưu đãi cao nhất, nhưng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp lại quy định hoạt động này không được hưởng ưu đãi thuế. Thực tế, quan điểm của các bộ ngành cũng chưa thống nhất xử lý ưu đãi thuế cũng như việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với hoạt động này. Mặt khác, do nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ chuyển đổi, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng nhanh và sâu rộng, trong khi đó chính sách vĩ mô chưa đáp ứng kịp, nhiều hoạt động cần được triển khai ngay theo sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trong giai đoạn áp dụng nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư. Do đó, chính sách ưu đãi thuế phải điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện sẽ khó tránh khỏi sai sót.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về chủ quan, trong nội bộ ngành thuế còn nhiều tồn tại khiếm khuyết. Do khả năng dự báo còn hạn chế, dẫn đến việc lập dự toán và giao chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm chưa sát với thực tế trên từng địa bàn. Việc giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp còn chậm, chưa có giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý và thu hồi nợ đọng thuế, thủ tục hành chính thuế có nơi còn gây vướng mắc, phiền hà... Để khắc phục, Tổng cục Thuế đang chỉ đạo toàn ngành tổ chức triển khai nghiêm ngặt Luật Quản lý thuế (được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/7/2007) trên cơ sở xác định rõ chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan thuế, cán bộ thuế, người nộp thuế và các ngành, các cấp có liên quan. Thực hiện tốt Luật Quản lý thuế vừa đảm bảo tính minh bạch rõ ràng trong công tác thuế, vừa tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả và nộp đủ thuế cho ngân sách nhà nước.

Ngành thuế có giải pháp gì để khắc phục tồn tại và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thưa Tổng cục trưởng?

Chúng tôi nhận thức rằng, qua công tác của Thanh tra Chính phủ đã giúp ngành thuế cả nước nhìn nhận lại mình một cách toàn diện hơn, nhất là những mặt còn tồn tại. Tập thể lãnh đạo Tổng cục Thuế đã nghiêm túc xem xét tiếp thu các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ để chấn chỉnh và khắc phục kịp thời. Theo đó, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Những vấn đề đã rõ ràng, có sai phạm như miễn thuế chưa đúng chế độ, áp dụng ưu đãi thuế không đúng chính sách, thì phải rà soát tính toán lại để có biện pháp thu hồi ngay, tiếp theo phải kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc gây thất thu ngân sách. Đối với một số nội dung kiến nghị chưa đủ cơ sở pháp lý thì tiếp tục giải trình với Thanh tra Chính phủ để xác định chính xác số thuế còn phải truy thu vào ngân sách nhà nước.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục các tồn tại như: ban hành quy trình thanh tra để công tác này có hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các quyết định sau thanh tra; Nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền để ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi cho phù hợp, như cơ chế thu thuế đối với hoạt động kinh doanh ôtô, xe máy, hướng dẫn sửa đổi bổ sung về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng đơn giản, dễ thực hiện. Cùng với việc hoàn thiện về cơ chế chính sách, ngành thuế sẽ tập trung chỉ đạo đổi mới sự nghiệp cải cách hành chính thuế trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình theo chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế. Để thực hiện tốt mục tiêu này, ngành thuế đặc biệt quan tâm tới việc củng cố rà soát lại tổ chức bộ máy, từ đó tập trung đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao phẩm chất và năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Xin cảm ơn Tổng cục trưởng!


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top