Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

Ngành thuế Thành phố Hà Nội: Thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc giảm, giãn nộp thuế, hoàn thuế GTGT, TNDN, TNCN trong năm 2009, Thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về các biện pháp cấp bách, Cục thuế Hà Nội đã phổ biến, quán triệt đến các cán bộ công chức thuế trong toàn ngành và người nộp thuế (NNT) thực hiện tốt những giải pháp cấp bách này.

Năm 2009, Cục thuế Hà Nội được HĐND Thành phố giao nhiệm vụ thu ngân sách nội địa 63.105 tỷ đồng - Đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang suy giảm mạnh và những chính sách ưu đãi về thuế của Nhà nước mới được ban hành nên sẽ tác động lớn đến nguồn thu trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Cục thuế đã ban hành kế hoạch số 3181/CT-THNVDT ngày 9/3/2009 phân công giao nhiệm vụ cụ thể trong Ban Lãnh đạo Cục, cho các Phòng, các Chi cục thuế nhằm thực hiện theo đúng các quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính như: Các giải pháp hỗ trợ NNT trong việc tiếp cận các cơ chế chính sách tài chính của nhà nước, công khai các thủ tục giảm, giãn hoàn thuế tại bộ phận một cửa tại trụ sở văn phòng Cục và 29 Chi cục thuế quận huyện; rà soát, phân loại và tổng hợp NNT thuộc đối tượng áp dụng để phổ biến phù hợp tới từng đối tượng được giảm, giãn nộp thuế. Theo thống kê của Cục thuế Hà Nội, số doanh nghiệp được giãn nộp thuế theo ngành nghề quy định tại các thông tư chiếm tỷ trọng khá cao (trên 80%); số thuế GTGT, TTĐB giảm lớn, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh ô tô; dịch vụ kinh doanh du lịch, khách sạn, bất động sản, chứng khoán gặp rất nhiều khó khăn; thuế TNCN giãn nộp thuế nhiều. Dự kiến số thuế giảm do chính sách giảm, giãn nộp thuế GTGT, thuế TNDN trên địa bàn Hà nội chiếm gần 7.500 tỷ đồng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Cục thuế Hà Nội cũng đẩy mạnh việc cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi nhất cho NNT, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc cho NNT khi thực hiện kê khai thuế như: Các doanh nghiệp có thể lựa chọn tự kê khai đăng ký, giảm, giãn, hoàn thuế hoặc theo tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm 2008 và tự xác định số thuế, thời hạn giãn nộp thuế và cam đoan trên tờ khai thuế TNDN hàng quý của năm 2009. Đối với thuế GTGT, Cục thuế Hà Nội giải quyết tạm hoàn thuế (90%) đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán, sau khi có đầy đủ chứng từ thanh toán thì được hoàn tiếp 10% còn lại. Thời hạn giải quyết tạm hoàn thuế không quá 7 ngày và hoàn tiếp 10% không quá 4 ngày làm việc (trước đây không có quy định này); các trường hợp hoàn thuế khác, thời hạn tối đa không qúa 8 ngày làm việc (trước là 15 ngày); đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế, thời hạn không quá 30 ngày làm việc (trước là 60 ngày). Đối với thuế TNCN, nếu thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh năm 2008 nhưng chi trả sau ngày 01/01/2009 thì được giãn nộp thuế từ 01/01/2009 đến 31/5/2009 theo quy định tại Thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính. Cơ quan chi trả thu nhập tính số thuế TNCN, nếu đã khấu trừ thuế nhưng chưa nộp hoặc đã nộp tiền vào NSNN thì cơ quan thu, cơ quan thuế phải hoàn trả lại tiền thuế cho NNT với thủ tục hồ sơ đơn giản, thời hạn tối đa không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cục thuế cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu quản lý thuế. Đối với Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009, để việc cấp mã số thuế cá nhân với số lượng lớn hoàn thành trong 6 tháng đầu năm, Cục thuế đã huy động lực lượng Đoàn viên, Thanh niên cập nhật dữ liệu mã số thuế TNCN khi đã đơn giản hoá các thủ tục kê khai, xác định giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc.

Tính đến thời điểm này, Cục thuế tuy thu ngân sách đạt cao so với dự toán nhưng nhiều nguồn thu lại giảm hoặc không duy trì được tốc độ tăng thu như các năm trước nên khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009 sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Trong thời gian tới, Cục thuế Hà nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Cục Thuế đồng thời triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu, quyết tâm phấn đấu thực hiện thu ngân sách đạt mức cao nhất; tổ chức tốt công tác báo cáo nắm kết quả thu thường xuyên để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc thu sát thực tế; thực hiện các giải pháp và dự báo các khoản giảm thu để thông báo đến UBND các quận, huyện, Thành phố theo dõi để có biện pháp thu kịp thời khi hết thời hạn giãn nộp thuế; xác định rõ các nguồn thu và các khoản tăng thu để giao nhiệm vụ cho các đơn vị thu các khoản thu này; giao chỉ tiêu thu nợ thuế để cho các đơn vị có các biện pháp tổ chức thu và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu hết số nợ thông thường, không để nợ mới phát sinh tăng thêm; kiểm tra tờ khai thuế hàng tháng nhằm phát hiện kê khai sai; rà soát hồ sơ quyết toán thuế năm 2008, đôn đốc thu ngay số còn phải thu gắn với xử lý thu nợ thuế. Bên cạnh đó Cục Thuế cũng đẩy mạnh công tác thanh tra NNT, đặc biệt chú trọng những đơn vị có nguồn thu lớn, mức độ rủi ro cao, hoàn thuế lớn và nhiều năm chưa được thanh tra. Cục thuế chỉ đạo các cơ quan thuế trực thuộc thực hiện việc hoàn thuế GTGT theo các thông tư của Bộ Tài chính, không để tình trạng chậm xử lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp và thoái trả thuế TNCN cho NNT theo đúng qui định; phối hợp với các ngành, các cấp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các nguồn thu tiền thuê đất, thuế nhà đất, tiền sử dụng đất của các dự án trên địa bàn sát với số thực tế phát sinh; phối hợp với các cấp chính quyền khai thác nguồn thu phí, lệ phí và đôn đốc NNT nộp thuế cũng như quản lý tốt nguồn thu và tăng cường các biện pháp quản lý NNT nhằm hạn chế tình trạng thất thu về hộ, về doanh thu (như các hoạt động xây dựng, vận tải tư nhân; cho thuê nhà, cửa hàng, cửa hiệu tại các địa bàn). Đối với cán bộ thuế, Cục Thuế tổ chức chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nghiên cứu, đề xuất cơ chế gắn việc thực hiện công tác chuyên môn với thi đua khen thưởng nhằm khích lệ, động viên cán bộ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Bên cạnh các giải pháp trọng điểm nêu trên, Cục thuế Hà Nội cũng đã đề xuất một số kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để ngành thuế Hà Nội có thể hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2009 như: UBND Thành phố cần chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn triển khai các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, mặt hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động SXKD; chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn triển khai dự án và nộp tiền sử dụng đất, đấu giá đất, chỉ đạo các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền để cho các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước; chỉ đạo các ngành, các cấp hỗ trợ khai thác các nguồn thu (phí, lệ phí; tiền thuê đất; thu xã, phường; các hoạt động khó thu khác) và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác đôn đốc thu nợ thuế…Có như vậy các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của Nhà nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng mới đạt hiệu quả./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top