Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Hướng dẫn mới về thuế TNCN: Thông tư số 62 đã xử lý nhiều vấn đề phát sinh

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 27/3/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Xung quanh những nội dung mới của Thông tư 62, phóng viên Tạp chí Thuế đã phỏng vấn ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng Ban thuế TNCN - Tổng cục Thuế.

Xin ông cho biết quan điểm, tư tưởng của Bộ Tài chính khi ban hành Thông tư 62

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản ánh vướng mắc của cơ quan thuế địa phương, các đơn vị chi trả thu nhập và người nộp thuế trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 84 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã dự thảo xây dựng Thông tư sửa đổi và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong và ngoài ngành. Yêu cầu mà Bộ Tài chính đặt ra khi nghiên cứu xây dựng thông tư sửa đổi là, một mặt phải giải quyết được các vướng mắc phát sinh khi thực hiện Luật Thuế TNCN của cơ quan thuế địa phương, các đơn vị chi trả thu nhập và người nộp thuế; mặt khác phải tiến hành rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính thuế đã được ban hành trong Thông tư 84, theo đó đối với các thủ tục nào có thể cải tiến được thì phải tiếp tục sửa đổi theo hướng đơn giản và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế; các thủ tục hành chính chưa rõ ràng phải hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn, đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện. Đồng thời. phải gắn việc sửa đổi bổ sung Thông tư 84 với việc triển khai các chủ trương và giải pháp lớn mà Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện nhằm ngăn chặn suy giảm và duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Đó cũng chính là 3 nguyên tắc để thiết kế và ban hành Thông tư số 62.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Cụ thể hoá tư tưởng này, Thông tư số 62 đã điều chỉnh những nội dung mới nào, thưa ông?

Thông tư 62 được ban hành đã sửa đổi và hướng dẫn rõ thêm một số nội dung sau: Liên quan tới các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công có 3 sự điều chỉnh. Một là, cho phép các cá nhân người nước ngoài được giảm trừ thêm một số khoản khỏi thu nhập chịu thuế nhằm giảm nghĩa vụ đóng góp của nhóm cá nhân này, qua đó thực hiện chủ trương thu hút người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là những cá nhân có hiểu biết, kinh nghiệm và tay nghề cao. Hai là, hướng dẫn rõ thêm các khoản lợi ích khác mà người lao động được hưởng. Theo thống kê của cơ quan thuế, trên thực tế, các khoản lợi ích vật chất khác mà người lao động nhận được từ cơ quan chi trả là rất nhiều và đa dạng, nếu không được hướng dẫn cụ thể thì một mặt sẽ bị doanh nghiệp lợi dụng, mặt khác có thể sẽ dẫn đến trường hợp cơ quan thuế lạm dụng để tính thuế. Vì vậy, Thông tư 62 đã cụ thể hoá một số khoản chi và hướng dẫn rất rõ nguyên tắc xác định; theo đó, trong số các khoản lợi ích mà người lao động được hưởng từ người chủ lao động thì chỉ tính vào thu nhập chịu thuế các khoản thu nhập nào xác định được cá nhân hưởng thụ, còn các khoản thu nhập không xác định rõ được cá nhân cụ thể hưởng lợi thì sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế. Ví dụ khi một số doanh nghiệp sử dụng xe công để đưa đón công nhân, trong trường hợp này, lợi ích không phân chia cụ thể cho một cá nhân nào thì khoản chi phí thuê xe này không tính vào thu nhập chịu thuế. Nhưng nếu xe thuê chỉ để phục vụ cho một cá nhân cụ thể thì chi phí thuê xe sẽ tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đó. Ba là, Thông tư 62 cũng giải thích, hướng dẫn rõ thêm về một số khoản khoán chi như công tác phí, điện thoại, trang phục, ăn ca... Theo nguyên tắc, các đơn vị có các khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế nhưng mức khống chế phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Ví dụ, trường hợp là cán bộ công chức thì các mức khoán chi phải tuân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, các mức khoán chi phải phù hợp với mức khống chế chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; đối với các tổ chức quốc tế, các mức khoán chi phải được xác định trên cơ sở thoả thuận ban đầu với người lao động.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Liên quan đến quy định tạm khấu trừ đối với các khoản thu nhập vãng lai vốn đang thu hút nhiều sự quan tâm của các đơn vị chi trả và cá nhân người nộp thuế, Thông tư 62 đã bãi bỏ quy định khấu trừ theo tỷ lệ 20% đối với các cá nhân không có mã số thuế để thống nhất áp dụng mức khấu trừ chung 10%, đồng thời hướng dẫn rõ thêm đối với những trường hợp cá nhân độc thân hoặc cá nhân sau khi tính giảm trừ cho người phụ thuộc có mức thu nhập dưới 48 triệu đồng/năm và có bản cam kết thì cũng không phải thực hiện khấu trừ 10%. Đối với những trường hợp không phải là lao động thường xuyên ổn định nhưng có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên cũng không áp dụng quy định khấu trừ 10% mà thực hiện tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần. Việc điều chỉnh này vừa giảm áp lực và chi phí cho các cơ quan chi trả thu nhập khi thực hiện trách nhiệm khấu trừ, vừa giảm thiểu các trường hợp phải hoàn thuế, đồng thời cũng giúp người nộp thuế loại bỏ những lo lắng, băn khoăn không đáng có trong trường hợp thu nhập chưa đến ngưỡng chịu thuế.

Liên quan đến giảm trừ gia cảnh và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc, Thông tư 62 đã bổ sung thêm trường hợp bố dượng, mẹ kế vào đối tượng được tính là người phụ thuộc để đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và đạo lý sống của người Việt Nam. Nội dung hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cũng đưa ra những cải tiến mới, theo đó cá nhân kê khai người phụ thuộc sẽ được lựa chọn áp dụng một trong 2 cách thức. Cách thứ nhất là áp dụng theo Thông tư 84, tức là trong hồ sơ phải có bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu nếu là con, hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc sổ hộ khẩu nếu là vợ (chồng). Cách thứ hai là trên cơ sở thông tin quản lý người lao động của đơn vị sử dụng lao động, cá nhân nộp thuế có thể nộp tờ khai đăng ký có xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập thay vì phải nộp các bản sao chứng minh liên quan. Việc cải tiến này vừa đề cao trách nhiệm của đơn vị chi trả thu nhập với người lao động, vừa giảm thiểu các loại giấy tờ chứng minh cho các cá nhân, góp phần tiết kiệm chi phí công sức và thời gian cho xã hội. Thông tư 62 cũng hướng dẫn rõ thêm cách thức xác nhận của UBND phường, xã trong trường hợp người phụ thuộc là cô dì, chu, bác, anh, chị, em ruột… và cũng khẳng định rõ, các trường hợp này không cần thiết phải sống cùng vẫn được tính là người phụ thuộc.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Ngoài ra, Thông tư 62 cũng hướng dẫn cụ thể hơn về cách thức kê khai đối với các trường hợp có thu nhập từ đầu tư vốn; bổ sung về thời hạn nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng, chuyển nhượng vốn góp.

Căn cứ vào những nội dung điều chỉnh mới này, cơ quan thuế các địa phương sẽ phải triển khai những công việc gì?

Ngay sau khi Thông tư 62 được ban hành, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương tập trung tổ chức phổ biến và tuyên truyền mục đích ý nghĩa, cũng như các nội dung cụ thể của văn bản để các đơn vị chi trả và mọi đối tượng nộp thuế nắm được, trên cơ sở đó cùng tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ biên soạn các tài liệu tuyên truyền để phổ biến và cấp cho các đơn vị chi trả thu nhập và người nộp thuế; Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các tỉnh, TP bằng mọi cách phải chuyển thông tư này đến tận tay các đơn vị chi trả thu nhập để họ có được thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác. Ngành thuế cũng sẽ sử dụng mạng lưới đường dây nóng trên toàn quốc để hướng dẫn xử lý kịp thời những vướng mắc từ thực tế, đồng thời sẽ tiếp tục thu thập những vướng mắc từ các địa phương để tổng hợp nghiên cứu và nếu cần thiết, sẽ có hướng dẫn thêm.

Xin cán ơn ông!


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top