Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Quý đầu thực hiện chủ trương kích cầu: Tổng số thuế TNCN được giãn nộp là 1.500 tỷ đồng

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Thực hiện nhóm giải pháp về thuế nhằm góp phần ngăn chặn suy giảm, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 30 của Chính phủ, ngày 6/2/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BTC (dưới đây gọi tắt là Thông tư 27) hướng dẫn thực hiện tạm thời việc giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, đối tượng thuộc diện được giãn nộp thuế TNCN sẽ chỉ phải kê khai mà không phải nộp thuế trong thời gian 5 tháng, từ 1/1/2009 - 31/5/2009. Đến nay, sau 3 tháng triển khai, quy định về giãn nộp thuế TNCN đã phát huy hiệu quả như thế nào trong cuộc sống đang là mối quan tâm chung của cả xã hội, nhất là cộng đồng người nộp thuế.

Nỗ lực cụ thể hoá các quy định...

Ngay sau khi Thông tư 27 được ban hành, để tạo điều kiện cho cơ quan thuế các địa phương thực hiện thuận lợi, thống nhất, Tổng cục Thuế đã kịp thời báo cáo Bộ Tài chính ban hành Công văn số 1823 ngày 18/2/2009 hướng dẫn cụ thể cách thức xác định đối tượng và thu nhập được giãn nộp thuế. Về đối tượng được giãn nộp thuế TNCN có 2 nhóm: Một là, các cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; từ bản quyền; nhượng quyền thương mại, thu nhập thừa nhận thừa kế, quà tặng. Hai là, các cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn; thu nhập từ bản quyền; nhượng quyền thương mại. Công văn 1823 cũng hướng dẫn rõ các trường hợp không được giãn nộp thuế, bao gồm các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại, cá cược và các hình thức trúng thưởng khác; các cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ nhận thừa kế, quà biếu, quà tặng. Đặc biệt, các cá nhân không hiện diện tại Việt Nam; cá nhân rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009; cá nhân đến Việt Nam từ ngày 1/1/2009 nhưng không xác định rõ thời gian rời Việt Nam, không có nơi ở đăng ký thường trú hoặc không có hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn từ 90 ngày trở lên tại Việt Nam đều không thuộc diện được giãn nộp thuế TNCN.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về cách thức xác định thu nhập được giãn nộp thuế TNCN, Công văn số 1823 hướng dẫn rõ: đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, thu nhập được giãn là các khoản tiền lương, tiền công mà đơn vị chi trả thu nhập trả cho người lao động từ ngày 1/1/2009 - 31/5/2009, không phân biệt khoản thu nhập này có nguồn gốc phát sinh năm 2009 hay từ năm 2008 trở về trước. Đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú, thu nhập được giãn là thu nhập chịu thuế TNCN có được từ doanh thu hoạt động kinh doanh phát sinh kể từ ngày 1/1/2009 - 31/5/2009. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, nếu là vốn góp thì thu nhập được giãn là thu nhập phát sinh theo các hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian từ 1/1/2009-31/5/2009; nếu là chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập được giãn là thu nhập có được từ các giao dịch thành công trong khoảng thời gian từ 1/1/2009 - 31/5/2009. Tương tự như vậy, đối với thu nhập từ bản quyền; nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế, quà biếu, quà tặng, phần được giãn là thu nhập được chi trả hay thu nhập phát sinh theo các hồ sơ chuyển quyền hợp lệ nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian từ 1/1/2009 - 31/5/2009.

Về thoái trả thuế TNCN, Công văn số 1823 cũng phân biệt cụ thể 2 trường hợp, theo đó, nếu trước ngày ban hành Thông tư 27, đơn vị chi trả thu nhập đã tạm khấu trừ thuế những chưa nộp vào NSNN thì đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm thoái trả số thuế đã tạm khấu trừ cho từng cá nhân. Nếu trong trường hợp số thuế được giãn đã nộp vào NSNN thì căn cứ các chứng từ đã nộp ngân sách, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến từng tổ chức, cá nhân để thực hiện hoàn trả lại tiền thuế. Ngoài ra, Công văn 1823 cũng hướng dẫn rõ trình tự thủ tục hoàn trả, đảm bảo giải quyết nhanh gọn, tạo điều kiện cho người có thu nhập được sử dụng nhanh nhất khoản tiền thuế tạm giãn phục vụ cho các mục đích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, góp phần kích cầu nền kinh tế theo mục tiêu của Chính phủ.

… đã cho thấy những kết quả bước đầu

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Theo tổng hợp nhanh của Tổng cục Thuế, qua quý đầu triển khai việc giãn nộp thuế TNCN (thực chất chỉ có 2 tháng 1 và 2, vì số thuế đã tạm khấu trừ trong tháng 3 phải sang tháng 4 mới phải kê khai), số cá nhân được hưởng ưu đãi về giãn nộp thuế khoảng 700 - 750 ngàn người, trong đó cá nhân làm công ăn lương chiếm 400 - 450 ngàn người, cá nhân kinh doanh khoảng trên 100 ngàn người, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư, chuyển nhượng vốn khoảng trên 100 ngàn người và các đối tượng khác là 50 ngàn người. Riêng số cá nhân kinh doanh được giãn nộp thuế TNCN trong quý I vừa qua chủ yếu là những người có phát sinh tiền cho thuê nhà, cho thuê tài sản, kinh doanh vãng lai, và những người có nhu cầu cung cấp hóa đơn bán lẻ, còn đại đa số người kinh doanh phải đến cuối tháng 4 mới phải quyết toán và nộp số thuế của quý I. Đến thời điểm này, tổng số thuế TNCN đã được xử lý giãn nộp là 1.500 tỷ đồng, trong đó xử lý giãn cho khối người làm công ăn lương là 1.300 tỷ đồng; khối cá nhân kinh doanh khoảng 100 tỷ; khối cá nhân có thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn khoảng 50 tỷ và nhóm các đối tượng khác là 50 tỷ đồng. ở các địa phương, do có sự chỉ đạo cụ thể, thống nhất từ trung ương, cộng với sự chủ động, tích cực trong từng cơ quan thuế, nên việc triển khai giãn nộp thuế TNCN trong cả nước diễn ra khá thuận lợi. Theo số liệu tổng hợp nhanh của các địa phương, ngoài hàng trăm ngàn lượt người lao động được cơ quan chi trả thu nhập hoàn trả, thì riêng số thuế mà cơ quan thuế trực tiếp hoàn trả cho gần 100 ngàn đối tượng thuộc diện đã lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, số thuế TNCN xử lý giãn đã lên tới hơn 500 tỷ đồng, con số này ở TP Hà Nội là 250 tỷ đồng. Theo phân tích của Tổng cục Thuế, quý II là thời điểm cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện khai thuế quý I nên dự kiến, số cá nhân được giãn nộp thuế của nhóm này sẽ tăng thêm khoảng 500.000 người. Với tiến độ này, trong thời hạn 5 tháng từ 1/1/2009 đến 31/5/2009, số thuế TNCN được giãn nộp sẽ vào khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó khối người làm công ăn lương là 3.200 tỷ đồng; khối cá nhân kinh doanh khoảng 400 tỷ; khối cá nhân có thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn khoảng 100 tỷ và nhóm các đối tượng khác là 100 tỷ đồng.

Số tiền thuế được giãn nộp này cùng với các khoản thuế được miễn, giảm và giãn khác đã góp phần quan trọng làm cho gói giải pháp kích cầu của Chính phủ bước đầu phát huy hiệu quả trong cuộc sống, đặc biệt là trên các lĩnh vực: kích thích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và kích cầu tiêu dùng. Và dường như sự khởi sắc và bước đầu hồi phục của thị trường chứng khoán trong suốt 10 ngày qua cũng ít nhiều là hệ quả tích cực từ việc xử lý giãn nộp thuế TNCN. Phản ánh từ cơ quan thuế các địa phương cũng cho biết, tâm lý của các cá nhân thuộc diện được giãn nộp thuế rất yên tâm, phấn khởi và tin tưởng rằng, với sự quan tâm, hậu thuẫn tích cực của Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Tài chính, họ sẽ vững tin để vượt qua những khó khăn không chỉ ở hiện tại, mà kể cả trong tương lai.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang chỉ đạo Cục Thuế các địa phương tiếp tục triển khai nắm tình hình thực hiện giãn nộp thuế TNCN tại các cơ quan thuế cũng như các cơ quan chi trả thu nhập để phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc. Đối với những vấn đề phát sinh quá thẩm quyền giải quyết, ngành thuế sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để có giải pháp tháo gỡ nhanh, gọn, đảm bảo chủ trương giãn nộp thuế phát huy ngay hiệu quả trong công cuộc phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động, theo đúng tinh thần Nghị quyết 30 của Chính phủ./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top