Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Thuế Thu nhập cá nhân: Gia hạn nộp tờ khai đăng ký và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 29/6/2009, Tổng cục thuế đã có Công điện số 40/TCT-VP gửi Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung công điện nêu rõ: Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo và hướng dẫn các đơn vị chi trả thu nhập, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công đã đăng ký giảm trừ người phụ thuộc năm 2009 được gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/12/2009.

Theo quy định trước đây tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân: Các đối tượng nộp thuế đã đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh từ đầu năm 2009 thì thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất là ngày 30/6/2009.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top