Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Hạnh Thu: Tốc độ thu ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ là thách thức lớn

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Trong khi khẳng định những nỗ lực của ngành thuế trong việc thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế và đảm bảo ở mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Hạnh Thu vẫn không khỏi băn khoăn, lo lắng khi 7 tháng đầu năm, tốc độ thu ngân sách chỉ bằng 91,3% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, người đứng đầu ngành thuế yêu cầu toàn ngành phải chủ động, quyết tâm cao hơn, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin Tổng cục trưởng cho biết, trong diễn tiến của công tác quản lý thuế 7 tháng đầu năm, đâu là những điểm nhấn mà Tổng cục trưởng quan tâm nhất?

Năm 2009, ngành thuế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước diễn biến phức tạp, khó lường: Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã có những tác động mạnh đến kinh tế nước ta làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu giảm sút, vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm, nhiều ngành sản xuất phải cắt giảm và thu hẹp, thị trường bất động sản trầm lắng... Trong nước, thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp (DN) và đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh khó khăn bao trùm cả nền kinh tế, mục tiêu cao nhất của công tác quản lý thuế là chung tay góp sức cùng các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể tập trung triển khai các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế vực dậy SXKD, nhanh chóng ngăn chặn suy giảm, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, theo đúng tinh thần chủ trương của Nhà nước và Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Tôn chỉ theo mục tiêu này, 7 tháng qua dưới sự chỉ đạo của Quốc hội, sự điều hành sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngành thuế cả nước đã triển khai tốt các gói giải pháp kích cầu của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có liên quan đến ưu đãi thuế, đưa chủ trương này vào cuộc sống, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên đặc biệt trong chương trình công tác năm 2009. Bằng việc triển khai quyết liệt nhiều các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ, tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách có hiệu quả, ngành thuế còn đặt ra mục tiêu phấn đấu khai thác tăng thu khoảng 18.000 tỷ -20.000 tỷ đồng để bù đắp cho số thuế miễn, giảm, giãn nộp do thực hiện các giải pháp về tài chính tiền tệ nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD.

Trong nỗ lực đưa các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế phát huy hiệu quả trong đời sống DN và nhân dân, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chính sách ưu đãi thuế đến với người nộp thuế để họ biết và áp dụng. Nhờ đó, tính đến nay có đến 81,2% số DN đang hoạt động thuộc diện được giãn, giảm thuế TNDN, tương đương số thuế 4.600 tỷ đồng; trên 16% số DN được giảm 50% thuế suất thuế GTGT, tương đương số thuế 1.200 tỷ đồng. Riêng khoản thuế TNCN có đến 80% nguồn thu nhập thuộc diện được giãn, giảm với số thuế tương đương 4.600 tỷ đồng. Những con số này đã phần nào thể hiện sự cộng đồng trách nhiệm của ngành thuế với những khó khăn của DN và đời sống người lao động, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng DN, người nộp thuế vượt qua thời điểm khó khăn để tiếp tục đầu tư duy trì và phát triển SXKD. Việc cắt giảm thuế còn tạo điều kiện để DN đổi mới, đầu tư thêm máy móc thiết bị, nâng cao khả năng cạnh tranh, kịp thời chia sẻ khó khăn và giữ được những khách hàng lớn, thực sự là đòn bẩy kích thích đầu tư và tiêu dùng, tạo đà cho sự tăng trưởng kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khách quan nhưng đến hết 7 tháng, số thu nội địa do ngành thuế quản lý ước thực hiện hơn 170 nghìn tỷ đồng, mới chỉ đạt 57,5% dự toán pháp lệnh và chỉ bằng 91,3% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó thu từ dầu thô ước đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán pháp lệnh, giảm 28% so cùng kỳ năm trước; thu nội địa không kể dầu thô cũng chỉ bằng 97% so cùng kỳ năm trước... là một thách thức lớn đối với nhiệm vụ động viên cho NSNN. Đó là chưa kể nhiều khoản thu quan trọng đạt thấp so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2008 cả về số tuyệt đối và tiến độ thực hiện dự toán như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 47,9% dự toán, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài quốc doanh đạt 55% dự toán, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước; thuế thu nhập cá nhân đạt 49,6% dự toán, chỉ bằng 74,1% so với cùng kỳ;... Bên cạnh đó, trong công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành thu NSNN cũng còn không ít hạn chế nhất là đối với các nghiệp vụ quản lý nợ thuế; chống thất thu ngân sách; thanh tra, kiểm tra thuế; phân tích dự báo thu; cải cách, hiện đại hoá ngành. Đây sẽ là những vấn đề trọng tâm phải nhanh chóng khắc phục đối với nhiệm vụ công tác thuế từ nay đến cuối năm.

Theo Tổng cục trưởng nhận định thì những hạn chế của công tác quản lý thuế tập trung vào các lĩnh vực quản lý nợ, chống thất thu ngân sách, thanh tra, kiểm tra thuế..., trong khi đây lại là những biện pháp chủ yếu để bù đắp số hụt thu do thực hiện các giải pháp ưu đãi thuế. Vậy ngành thuế sẽ có giải pháp gì để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao?

Khi những hạn chế trong công tác quản lý thu còn tồn tại, bất kể đối với lĩnh vực nào thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Chính vì vậy, trong mục tiêu từ nay đến cuối năm, toàn ngành thuế giành quyết tâm để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả mọi mặt công tác quản lý.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Nhưng hơn hết, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành thuế trong thời gian còn lại của năm 2009 là đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN được Quốc hội giao; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30 của Chính phủ, đẩy mạnh tiến trình cải cách và hiện đại hoá,… Để thực hiện có kết quả các nhiệm vụ này, toàn ngành thuế sẽ nỗ lực, tập trung thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản, đó là:

Đối với thu ngân sách từ nay đến hết năm 2009, toàn ngành sẽ thực hiện tốt công tác dự báo khả năng thực hiện nhiệm vụ thu trên địa bàn, có biện pháp khai thác những nguồn thu có tiềm năng để bù đắp phần thiếu hụt do các chính sách giảm, giãn thuế. Các khoản thu liên quan đến đất, cho thuê đất, ngành thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, nắm bắt, rà soát, kiểm tra toàn bộ danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn; tổng hợp đầy đủ từng đối tượng được giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng bất động sản,… để tổ chức thu đúng thu đủ.

Tăng cường quản lý thuế đối với các lĩnh vực, mặt hàng có thế mạnh, khai thác những nguồn thu có tiềm năng. Tăng cường kiểm tra, rà soát kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo 100% người nộp tờ khai đúng thời hạn, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử phạt nghiêm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và hoàn thuế, thường xuyên rà soát để bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời những đối tượng có dấu hiệu gian lận để thu được tiền thuế, tiền phạt vào NSNN đúng thời hạn. Xử lý dứt điểm, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưõng chế đối với các trường hợp dây dưa, chây ỳ để đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ đọng để phấn đấu giảm hụt thu tới mức thấp nhất; Đồng thời đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thủ tục hành chính không phù hợp, những khâu công việc còn chậm trễ để có biện pháp khắc phục ngay, rút ngắn đến mức thấp nhất thời gian tuân thủ thuế. Tiếp tục triển khai cơ chế “một cửa” trong việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính thuế. Triển khai cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp dấu. Từng bước áp dụng hình thức kê khai thuế điện tử, mở rộng mạng lưới nộp thuế qua hệ thống ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi cho người nộp thuế,… Cùng với việc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ, phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện được tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Riêng đối với thuế TNCN, tổ chức triển khai thu kịp thời các khoản thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh vào NSNN ngay sau khi hết thời hạn miễn thuế. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị chi trả thu nhập và các cá nhân nộp thuế trong việc xác định thu nhập chịu thuế, kê khai giảm trừ gia cảnh, khấu trừ, tính và kê khai nộp thuế.

Với một loạt các giải pháp đồng bộ, được thực hiện với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động và quyết tâm cao, ngành thuế sẽ phấn đấu để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2009 mà Quốc hội và Chính phủ đã giao từ đầu năm.

Thưa Tổng cục trưởng, chỉ còn vài ngày nữa là đến Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, ngành thuế đã có những hành động thiết thực nào để chào mừng Ngày đại lễ của dân tộc?

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Để thiết thực lập thành tích chào mừng 64 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngay từ đầu quý III, trong toàn ngành thuế đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với mục tiêu cụ thể là phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách quý III để tạo nền tảng vững chắc bước vào thực hiện nhiệm vụ quý IV và cơ bản hoàn thành những nội dung về cải cách và hiện đại hoá ngành trong phân đoạn năm 2009. Ngoài phong trào thi đua chung, Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các địa phương, tuỳ thuộc vào các mục tiêu “nóng” của từng cơ quan thuế mà xây dựng các nội dung thi đua cụ thể để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa có những thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Cũng trong dịp này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành tài chính (28/8/1945 - 28/8/2010), ngành thuế đang khẩn trương chọn lọc để đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc của ngành.

Xin cám ơn Tổng cục trưởng!


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top