Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Giới thiệu hệ thống ứng dụng CNTT ngành Thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Tin học ngành Thuế chính thức có tên từ năm 1991. Trải qua 18 năm vừa xây dựng, vừa phát triển, đến nay ngành Thuế đã có được một hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) tương đối hiện đại với hệ thống mạng, thiết bị, hệ thống truyền thông cùng hệ thống phần mềm ứng dụng chuyên ngành không những đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành Thuế mà còn hỗ trợ phục vụ người nộp thuế trong toàn xã hội. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế trong thời gian tới thì đòi hỏi công nghệ thông tin ngành Thuế phải nâng lên hơn nữa cả về cơ sở vật chất kỹ thuật lẫn phần mềm ứng dụng chuyên ngành cũng như các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế ngày càng nhanh chóng và thuận tiện.

Trong phạm vi tài liệu này, xin được giới thiệu đến các học viên là công chức mới vào ngành Thuế sơ lược về hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế hiện tại (đến năm 2009) với một số nội dung chính sau đây:

Phần I – Khái quát hệ thống CNTT ngành Thuế
1. Sơ lược quá trình phát triển CNTT ngành Thuế
2. Hệ thống mạng ngành Thuế
2.1. Khái niệm mạng máy tính
2.2. Mô hình mạng cấp Cục Thuế
2.3. Mô hình mạng cấp Chi cục Thuế
3. Hệ thống phần mềm ứng dụng ngành Thuế
3.1. Khái niệm phần mềm ứng dụng
3.2. Mô hình tổng thể hệ thống phần mềm ứng dụng ngành Thuế
Phần II – Hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế
1. Hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế tại Cục Thuế và Chi cục Thuế lớn
1.1. Đặc điểm hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý thuế
1.2. Giới thiệu sơ lược chức năng chính trong các PMUD phục vụ công tác quản lý thuế tại Cục Thuế và Chi cục Thuế lớn.
1.2.1. Nhóm PMUD phục vụ chức năng Tuyên truyền hỗ trợ
1.2.2. Nhóm PMUD phục vụ chức năng Kê khai và kế toán thuế
1.2.3. Nhóm PMUD phục vụ chức năng Quản lý thu nợ
1.2.3. Nhóm PMUD phục vụ chức năng Thanh tra, kiểm tra
2. Hệ thống PMUD phục vụ công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế vừa và nhỏ
3. Hệ thống PMUD phục vụ công tác quản lý thuế tại Tổng cục
3.1. Các PMUD sử dụng trực tiếp tại cơ quan Tổng cục
3.2. Khai thác dữ liệu từ các PMUD đang vận hành tại Cục Thuế.
Phần III – Tiêu chuẩn công chức Thuế về công nghệ thông tin
1. Tiêu chuẩn trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT
2. Đào tạo và kiểm tra
3. Đánh giá, khen thưởng và kỷ luậtnguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top