Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Dự án PIT: Đã thiết kế xong hệ thống quản lý thuế TNCN

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Tháng 9/2009, giai đoạn thứ 3 của dự án quản lý thuế TNCN (PIT) mang tên “Thiết kế hệ thống” đã kết thúc, đánh dấu một mốc quan trọng trên chặng đường dài 2 năm triển khai. Đến nay, người sử dụng đã có thể hình dung thấy hình hài của một trong những hệ thống tin học lớn trong lịch sử từ trước đến nay của ngành thuế.

Nỗ lực triển khai

Với mục tiêu đề ra là thiết kế chi tiết các chức năng của hệ thống phục vụ cho các hoạt động và luồng công việc nghiệp vụ để xác định được cấu hình hệ thống chuẩn SAP TRM và tiến hành phân tích các điểm khác biệt so với yêu cầu hiện tại của ngành thuế, từ đó chỉnh sửa, phát triển hệ thống chuẩn SAP cho phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ, giai đoạn thiết kế hệ thống của dự án PIT kéo dài hơn 3 tháng.

Luồng công việc thiết kế nhằm xử lý và đáp ứng khối lượng lớn yêu cầu dựa trên kết quả của giai đoạn phân tích yêu cầu hệ thống gồm 32 tiểu quy trình nghiệp vụ, trong đó có 7 tiểu qui trình (TQT) đăng ký thuế; 7 TQT Xử lý tờ khai; 10 TQT quản lý tuân thủ; 8 TQT kế toán thuế. Bên cạnh đó, vượt qua những khó khăn trong công tác chuẩn bị thiết bị phần cứng cho hệ thống, dự án cũng đã bắt tay vào xây dựng thiết kế chi tiết và cấu hình hạ tầng kỹ thuật cho ứng dụng. Trong giai đoạn này, dự án cũng đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận với các chuyên gia tư vấn, tham khảo ý kiến của lãnh đạo Tổng cục Thuế, các ban chức năng và đại diện một số Cục Thuế, nhằm thống nhất yêu cầu và giải pháp cho hệ thống, đồng thời đề xuất điều chỉnh một số phạm vi, quy trình và yêu cầu nghiệp vụ hiện tại để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của dự án đề ra.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Kết quả khả quan

Qua các buổi thảo luận, tham khảo ý kiến của người sử dụng (NSD), dự án đã hoàn thành việc cập nhật tài liệu thiết kế chức năng cho hệ thống và cấu hình hệ thống (bao gồm cấu hình đơn vị chuẩn SAP và chức năng sử dụng theo chuẩn SAP).

Song song với luồng công việc nghiệp vụ, khối kỹ thuật của dự án cũng đã xây dựng, xem xét và phê duyệt nội bộ tài liệu phân tích yêu cầu kỹ thuật, tài liệu kiến trúc tổng thể, tài liệu yêu cầu năng lực phần cứng hệ thống và xây dựng môi trường kiểm thử ứng dụng. Bộ tài liệu phân tích yêu cầu tổng thể kỹ thuật và nghiệp vụ đã được phê duyệt ở mức Tổng cục Thuế.

Dự án cũng đã thực hiện lập chiến lược và kế hoạch kiểm thử, tới nay đã xây dựng xong hệ thống kiểm thử, quy trình chuyển dữ liệu sang môi trường kiểm thử và thực hiện lập trình, cập nhật một số tính năng cơ bản của hệ thống SAP, nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc thù của quản lý thuế TNCN ở Việt Nam

Vấn đề về giải pháp, yêu cầu chi tiết cho việc phân quyền sử dụng chức năng, quản lý dữ liệu tương ứng với người sử dụng cho cán bộ thuế cấp tổng cục và các cấp địa phương cũng đã được thảo luận và thống nhất. Theo đó, việc phân quyền này sẽ cho phép xác định những người chịu trách nhiệm giải quyết công việc liên quan đến các tác nghiệp hàng ngày như xử lý tờ khai lỗi, đôn đốc thu nợ…

Bên cạnh luồng công việc thiết kế cho hệ thống, chiến dịch đăng ký thuế 2009 cũng đem lại nhiều kết quả đáng mừng: Tính đến ngày 22/9/2009, dự án đã thực hiện cấp hơn 4 triệu mã số thuế (MST) trên hệ thống mới, xử lý được gần 1500 yêu cầu hỗ trợ từ các cơ quan thuế gửi lên. Việc nâng cấp hệ thống đăng ký và cấp MST hiện tại của ngành thuế cũng đã được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu cấp MST cá nhân năm 2009 và xử lý tờ khai quyết toán thuế TNCN.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Với rất nhiều nỗ lực của các cán bộ triển khai, chuyên gia tư vấn từ SAP và Accenture, đến nay dự án đã cơ bản dựng xong một hệ thống quản lý thuế TNCN với các chức năng cốt lõi, là tiền đề cho giai đoạn xây dựng hệ thống sẽ được chính thức bắt đầu vào tháng 10/2009 với luồng công việc phát triển thực tế cấu hình gói phần mềm SAP để đảm bảo đáp ứng các nghiệp vụ đã phân tích, các báo cáo, giao diện và chuyển đổi, mở rộng, các chức năng và luồng công việc. Việc kiểm thử đơn vị sẽ được thực hiện suốt trong giai đoạn này, nhằm đảm bảo chất lượng phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ. Dự kiến, trong thời gian tới, khi các thiết bị phần cứng được cung cấp, đội dự án sẽ phải tăng tốc cường độ làm việc hơn nữa để hoàn thiện các thiết kế và đẩy mạnh tiến độ chung.

Các môi trường tương ứng với quá trình triển khai giải pháp

Môi trường thí nghiệm→Môi trường phát triển→Môi trường kiểm thử→Môi trường kiểm thử nghiệm thu→Môi trường sản xuấtnguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top