Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Nghiệp vụ xử lý tờ khai TNCN do người nộp thuế tự khai

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Với sự hỗ trợ của các tính năng tự động trong hệ thống, nghiệp vụ xử lý tờ khai TNCN do người nộp thuế (NNT) tự kê khai có chức năng giúp cơ quan thuế cập nhật và xử lý tờ khai kịp thời, đáp ứng công tác quản lý thuế và theo dõi số thu nộp của các tổ chức, cá nhân.

Nghiệp vụ xử lý tờ khai TNCN do NNT tự khai được thực hiện tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để cập nhật, xử lý hồ sơ khai thuế TNCN trong năm đối với 13 mẫu tờ khai dành cho tổ chức/cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN; cá nhân/nhóm cá nhân kinh doanh và cá nhân kê khai trực tiếp thuế TNCN.

Nhiệm vụ của cơ quan thuế

Các bộ phận chịu trách nhiệm thực thi nghiệp vụ này tại các cơ quan thuế gồm bộ phận hỗ trợ NNT và bộ phận xử lý tờ khai.

Trong hệ thống quản lý thuế TNCN (PIT), luồng công việc trong nghiệp vụ xử lý tờ khai TNCN do NNT tự kê khai được lược hóa như mô hình trên. Theo đó tổ chức, cá nhân phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc có nghĩa vụ kê khai sẽ nộp hồ sơ khai thuế (chính thức hoặc điều chỉnh) cho cơ quan thuế.

Bộ phận hỗ trợ NNT tiếp nhận và thực hiện phân loại, kiểm tra hồ sơ, tiến hành cập nhật ngày nhận đối với các hồ sơ đã hợp lệ (về mặt hành chính). Việc cập nhật ngày nhận tờ khai của NNT sẽ được ghi nhận là ngày NNT đã hoàn thành nghĩa vụ kê khai.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Bộ phận xử lý tờ khai nhận hồ sơ khai thuế và cập nhật vào hệ thống. Tại đây, hệ thống sẽ tự động tính thuế và tạo nghĩa vụ thuế phải nộp của NNT theo các chỉ tiêu trên tờ khai của NNT. Dữ liệu tờ khai được kiểm tra theo các quy tắc nghiệp vụ, công thức tính thuế đã được định nghĩa trước. Bộ xử lý các quy tắc kiểm tra dữ liệu tờ khai sẽ xác định cho các trường hợp: Các tờ khai cần kế toán để hạch toán nghĩa vụ thuế phải nộp cho NNT; Các tờ khai có lỗi đưa vào danh sách xử lý để cán bộ thuế phân tích xử lý. Các tờ khai nộp chậm sau ấn định nếu chưa có quyết định bãi bỏ ấn định sẽ chưa được hạch toán và tự động hạch toán sau khi có quyết định bãi bỏ ấn định.

Dữ liệu thuế được ghi nhận cho NNT theo từng tờ khai, kỳ tính thuế, loại thu nhập nộp thuế khác nhau. Các tờ khai lỗi được tự động phân công cho cán bộ xử lý.

Hướng dẫn kê khai thông tin vào mẫu tờ khai thuế TNCN tại Cục thuế TPHCM


Tính năng hỗ trợ tự động của hệ thống

Các chức năng xử lý lỗi hỗ trợ cán bộ thuế trong việc kiểm tra, xem xét thông tin, tự động tính thuế, hạch toán và ghi nhận các quá trình chỉnh sửa điều chỉnh thông tin, dữ liệu tờ khai.

Hệ thống tự động tạo thông báo thuế đối với các loại tờ khai cần phải in thông báo thuế cho NNT. Đối với các tờ khai điều chỉnh (tăng thuế), sẽ tự động tính phạt nộp chậm và tạo thông báo theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Các tính năng hỗ trợ tự động này của hệ thống cho phép xử lý theo lô cho số lượng lớn các tờ khai, giúp cán bộ thuế dễ dàng thực hiện nhiệm vụ kịp thời và đúng quyền hạn.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Số tiền thuế là căn cứ để hạch toán vào tài khoản thuế của NNT trên hệ thống. Các thông tin trên sổ thu nộp thể hiện số thuế phải nộp của từng NNT, kỳ tính thuế, hạn nộp và theo từng loại thu nhập. Hệ thống cũng sẽ tự động chuyển dữ liệu sang kế toán để hạch toán số theo dõi thu nộp và tài khoản kế toán.

Nghiệp vụ xử lý tờ khai TNCN do cá nhân tự kê khai là nguồn chủ yếu tạo dữ liệu hạch toán nghĩa vụ thuế phải nộp của NNT cho nghiệp vụ kế toán thu ngân sách nhà nước và kế toán NNT. Nghiệp vụ được hỗ trợ tích hợp tự động với nghiệp vụ quản lý đôn đốc tuân thủ trong quy trình xử lý tờ khai nộp chậm và tương tác với với nghiệp vụ quản lý nghĩa vụ kê khai khi cập nhật nghĩa vụ khai thuế đã hoàn thành từ hồ sơ khai thuế của NNT.

13 mẫu tờ khai trong năm

02/KK-TNCN

03/KK-TNCN

04/KK-TNCN

01/KK-BH

01/KK-XS

07/KK-TNCN

08/KK-TNCN

11/KK-TNCN

08A/KK-TNCN

12/KK-TNCN

14/KK-TNCN

19/KK-TNCN

24/KK-TNCN

Tờ khai chính thức

Là tờ khai do NNT lập và gửi đến cơ quan thuế theo mẫu quy định và có đánh dấu tại ô “Chính thức” trên tờ khai. Mỗi NNT trong một kỳ tính thuế chỉ có một tờ khai duy nhất được gọi là tờ khai chính thức.

Tờ khai nộp chậm sau ấn định

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Là tờ khai của NNT lập và gửi đến cơ quan thuế sau khi cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp cho NNT do không nộp tờ khai.nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top