Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Bộ Tài chính đã dự thảo "Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết".

Trước khi ban hành Thông tư này, Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các ý kiến tham gia về dự thảo Thông tư hướng dẫn này xin gửi về địa chỉ: Ban Cải cách và hiện đại hoá - Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc - Hà Nội; hoặc địa chỉ thư điện tử: nthanh01@gdt.gov.vn.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top