Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Bộ Tài chính: ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 87.04

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 22 tháng 4 năm 2010 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xe ôtô thuộc nhóm 87.04 (xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại xe tự đổ.

Tại Thông tư này Bộ Tài chính đã Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa qui định tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Danh mục mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa bao gồm:

- Xe tự đổ được thiết kế để sử dụng trên các loại đường không phải đường quốc lộ

- Xe có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel)

- Xe có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện

- Và một số loại xe khác
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
-----------------------------------------------------nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top