Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Đính chính một số điều của Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Ngày 15 tháng 4 năm 2010 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTC đính chính một số điều của Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Theo đó:

- Điểm a, khoản 1, Điều 3 đã in:

“... nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính.”

Nay sửa lại thành:

“...nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý”.

- Khoản 2 Điều 3 đã in:

“...chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố...”

Nay sửa lại thành:

“... chấp thuận của cơ quan thuế...”

- Khoản 1 Điều 6 đã in:

“...phải thông báo với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”

Nay sửa lại thành:

“...phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý...”

Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top