Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Việt Nam đăng cai tổ chức khoá học của OECD về thuế năm 2010 với chủ đề: “Quản lí rủi ro”


Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Thuế Việt Nam với OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và với cơ quan Thuế các nước ASEAN, Tổng cục Thuế Việt Nam đã đăng cai tổ chức khoá học của OECD về thuế năm 2010 với chủ đề “Quản lí rủi ro” từ ngày 18/10/2010-22/10/2010 tại Hà Nội.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Khoá học nhằm cung cấp một tổng quan rộng về các nguyên tắc và thực tế Quản lí rủi ro ở các nước OECD bao gồm:Tổ chức và quản lí thuế; Các nguyên tắc chung và thực tiễn về quản lí rủi ro tuân thủ, trong đó có việc nhận diện rủi ro, phân tích rủi ro, xác định rủi ro, xử lí và đánh giá rủi ro; thông hiểu các hành vi của NNT và xây dựng các chiến lược tác động tới hành vi của NNT, các chính sách và thực tiễn nhằm cải thiện sự tuân thủ của NNT, nhu cầu cần có một cách tiếp cận chiến lược và đo lường sự tuân thủ.

Khoá học năm nay sẽ do các chuyên gia cao cấp nước ngoài trình bày gồm:

- Ông Matthijis Alink – chuyên gia cao cấp về thuế của OECD

- Bà Loh Lee Kim – Chuyên gia Cục thu nội địa Singapo (Trưởng phòng Chiến lược tuân thủ và quản lí rủi ro)

- Ông Richard Ward – Chuyên gia Cục thu nội địa Mỹ (Quản lí chương trình dự án đặc biệt)

- Ông Rajul Awasthi – Chuyên gia Ngân hàng Thế giới

Học viên của khoá học năm nay gồm các cán bộ của cơ quan Thuế các nước Lào, Maylaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam sẽ được nghe các chuyên gia trình bày và cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến quản lí rủi ro trong lĩnh vực quản lí thuế như:

- Giới thiệu chung về Quản lí thuế

- Tổ chức và quản lí hành chính thuế

- Khái niệm về tuân thủ tự nguyện

- Các quyền của Người nộp thuế

- Hiểu biết về hành vi của Người nộp thuế

- Xây dựng các chiến lược tác động tới hành vi của NNT

- Quản lí rủi ro tuân thủ, các nguyên tác chung và thực tiễn

- Nhận dạng rủi ro

- Phân tích rủi ro

- Xác định rủi ro

- Xử lí rủi ro

- Đánh giá rủi ro

- Lựa chọn trường hợp thanh tra

- Áp dụng các chương trình thanh tra ngẫu nhiên

- Các chiến lược sáng tạo xử lí rủi ro

- Quản lí rủi ro đối với các DN lớn

- Đo lường tuân thủ

- Đo lường hoạt động

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Ngoài những hoạt động chính của khoá học, Tổng cục Thuế cũng tổ chức các hoạt động ngoại khoá như đưa học viên đi tham quan, mua sắm, xem văn nghệ và tiệc chiêu đãi do Lãnh đạo Tổng cục Thuế chủ trì để tăng cường tinh thần đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các nước tham gia.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top