Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

no image

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Bộ Tài chính đã dự thảo "Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều c... Đọc thêm »

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

no image

Hà Nội: Mở rộng diện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Cục thuế Hà Nội là đơn vị dẫn đầu trong triển khai dự án “Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng”, giai đoạn thí điểm đã khép lại với kết quả rất khả ... Đọc thêm »

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top