Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

no image

Tô đậm những mốc son ngành Thuế Việt Nam

Cách đây 65 năm, ngày 10/9/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ban hành sắc lệnh số 27 lập ra “Sở Thuế quan và thuế g... Đọc thêm »

no image

Ngành thuế phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, công tác thuế của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng được triển khai kịp thời để phục vụ... Đọc thêm »

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

no image

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách đường bộ

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010, Bộ Tài chính đã dự thảo "Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng ... Đọc thêm »

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top