Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Cục thuế Hà Nội thực hiện chuyển đổi thành công việc sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính PhủNghị định 51/2010/NĐ-CP (NĐ.51) ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hoá đơn đối với các tổ chức, doanh nghiệp và Cơ quan Thuế. Chế độ hoá đơn mới là bước đột phá trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp và Người nộp thuế (NNT) trong việc phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn rất giản tiện.

Để triển khai hiệu quả NĐ.51, Cục Thuế Hà Nội đã quán triệt nội dung và chỉ đạo nhiệm vụ đến từng đơn vị thực hiện lộ trình triển khai. Thành lập, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai NĐ.51 tại các cấp và thực hiện các biện pháp hiệu quả: Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo các đơn vị và cán bộ tham gia. Tham mưu với UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, chính quyền các cấp phối hợp triển khai. Kiểm tra, rà soát và phân loại tổng thể các đối tượng sử dụng hoá đơn theo NĐ.51 để triển khai cụ thể đến từng NNT, từng giai đoạn. Thông báo những quy định mới của Nghị định, các văn bản hướng dẫn thi hành và nắm bắt nhu cầu sử dụng hoá đơn của NNT để xây dựng kế hoạch hỗ trợ mà không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng hoá đơn, cập nhập tình hình phát hành, thanh huỷ hoá đơn. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phổ biến quán triệt đến từng NNT hiện đang mua hóa đơn biết từ ngày 01/01/2012 doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn do Cơ quan thuế cấp, bán. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường phổ biến NĐ.51 trên hệ thống loa truyền thanh các cấp. Thường xuyên nắm bắt tình hình phát hành và sử dụng, thanh huỷ hoá đơn của NNT. Duy trì đường dây nóng, giải đáp kịp thời các vướng mắc cho NNT trong quá trình triển khai. Tổ chức cho các Nhà in quảng bá dịch vụ in tại bộ Cơ quan thuế để tiếp xúc với doanh nghiệp ký hợp đồng in.

Để hạn chế việc quá tải tại các nhà in, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT có hoá đơn phục vụ SXKD, từ đầu tháng 6/2011 Cục Thuế giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị vận động các doanh nghiệp siêu nhỏ chủ động tự in hoặc đặt in hoá đơn. Theo kế hoạch phấn đấu: hết tháng 8/2011, đạt tối thiểu 60% trên tổng số các doanh nghiệp phải chuyển đổi hình thức sử dụng hóa đơn; hết tháng 9/2011, đạt tối thiểu 80% và hết tháng 10/2011 hoàn thành 100%. Hàng tháng, hàng quý các đơn vị tổ chức kiểm điểm và đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ, đội kiểm tra. Cục thuế đã yêu cầu các Chi cục trưởng, Trưởng Phòng kiểm tra trực tiếp chỉ đạo và đánh giá việc kế hoạch vận động và xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị. Tổ chức làm việc trực tiếp với từng đội, cán bộ kiểm tra để đánh giá tiến độ, trách nhiệm và có định hướng chỉ đạo nhằm đạt chỉ tiêu giao. Trên cơ sở đó, các đơn vị và cán bộ kiểm tra rà soát, phân loại doanh nghiệp hiện đang mua hoá đơn của Cơ quan thuế, nắm bắt tình hình đặt in, tự in hoá đơn để có biện pháp vận động: Đối với NNT đã đặt in hoá đơn thì vận động dừng mua hoá đơn của Cơ quan thuế và phát hành thông báo sử dụng hoá đơn ngay khi nhận được hoá đơn; đối với NNT đã ký hợp đồng, nhưng chưa nhận hoá đơn thì theo dõi tiến độ, thời gian đăng ký phát hành và vướng mắc về phía nhà in phải thông báo để Cơ quan thuế hỗ trợ, tác động; đối với NNT chưa ký hợp đồng đặt in thì làm việc trực tiếp, nắm bắt nguyên nhân và ký biên bản cam kết đảm bảo có hoá đơn trước 31/12/2011 và theo dõi quá trình thực hiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời khi có yêu cầu; đối với NNT chưa phát sinh doanh thu, chưa mua hoá đơn của Cơ quan thuế thì lập biên bản về việc chưa có nhu cầu sử dụng hoá đơn. Hàng tháng, lãnh đạo Cục Thuế tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm. Kết quả triển khai thực hiện đều được Cục thuế đăng tải trên trang thư điện tử nội bộ, từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua đối với công tác vận động doanh nghiệp chuyển đổi hình thức tự tạo, đặt in hoá đơn trong toàn ngành.

Theo qui trình quản lý hóa đơn mới, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị đánh giá thanh hủy hoá đơn hết hạn sử dụng của NNT như số: phải huỷ, đã báo cáo huỷ, chưa có báo cáo huỷ; tình hình gửi thông báo sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp số: đặt in, tự in, đã có thông báo sử dụng, chưa có thông báo sử dụng; tình hình nhập thông báo vào hệ thống số: đã gửi, đã nhập hệ thống, chưa nhập hệ thống. Căn cứ theo số lượng hoá đơn còn tồn kỳ trước, trong quý 4/2011 Cơ quan thuế giảm dần việc số lượng bán hoá đơn cho NNT và chỉ bán đủ dùng đến 31/12/2011. Khi nắm bắt tình hình phát hành thông báo sử dụng, thanh huỷ hoá đơn của NNT, Cục Thuế tăng cường kiểm tra rà soát các trường hợp chưa thanh huỷ hoá đơn để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định. Kiểm tra chặt chẽ hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng của NNT, phát hiện các trường hợp sử dụng hoá đơn không đúng quy định và thường xuyên thực hiện việc xác minh hoá đơn. Phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn về NĐ.51; thông báo những việc cần phải làm để có hoá đơn sử dụng cũng như cung cấp danh sách các nhà in đủ điều kiện để các doanh nghiệp mới thành lập biết; phối hợp và đề nghị nhà in tạo mọi điều kiện cho NNT ký hợp đồng, rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng để có hoá đơn sử dụng nhanh nhất khi bắt đầu vào hoạt động. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hoá đơn ngay, Cơ quan thuế tạo điều kiện để mua hoá đơn, đồng thời hướng dẫn ký hợp đồng ngay với nhà in.

Với tinh thần triển khai quyết liệt, bằng những biện pháp thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho NNT nên đến 31/10/2011 Cục Thuế Hà Nội đã vận động được 28.742 doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi hình thức sử dụng hóa đơn, đạt 100% kế hoạch (Văn phòng Cục có 243 doanh nghiệp, các Chi cục Thuế Quận, Huyện, Thị xã có 28.499 doanh nghiệp). Trong đó, 17.604 doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn đặt in, tự in; 11.003 doanh nghiệp đã ký hợp đồng đặt in; 135 doanh nghiệp đã đăng ký tự in hóa đơn. Tất cả các đơn vị đã hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, kể cả các đơn vị có số lượng doanh nghiệp phải chuyển đổi lớn như: Đống Đa 5.968 doanh nghiệp, Hai Bà Trưng 2.987 doanh nghiệp, Ba Đình 2.713 doanh nghiệp,…

Theo Ông Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Ấn chỉ Cục Thuế Hà Nội cho biết: tính đến thời điểm 31/10/2011 tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô có nhu cầu cần hóa đơn đã được Cơ quan thuế phổ biến, hướng dẫn thực hiện theo NĐ.51 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 100% doanh nghiệp cần sử dụng hóa đơn đã khởi tạo tự in, đặt in, phát hành hóa đơn cũng như ký biên bản cam kết về chủ động đặt in, tự in hóa đơn đảm bảo có hóa đơn trước 31/12/2011. Chắc chắn rằng, từ 01/01/2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ không còn doanh nghiệp nào phản ảnh về việc không được hướng dẫn quyền tự tạo in, đặt in và phát hành hóa đơn theo NĐ.51. Đồng thời tin rằng cuối năm 2011, không còn tình trạng các Nhà in quá tải trong việc nhận đặt in của các doanh nghiệp, vì mọi nhu cầu đã được đáp ứng, không còn tồn đọng như năm trước. Đây cũng thể hiện là kết quả chủ động triển khai công tác tuyên truyền sâu, rộng để NNT biết thực hiện tốt chính sách thuế mới.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top