Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Tiếp tục miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020Ngày 24/11/2010 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Do nông nghiệp là lĩnh vực chậm phát triển, đời sống nông dân vẫn gặp nhiều khó khăn và việc áp dụng chính sách miễn, giảm thuế là cần thiết. Tuy nhiên, không miễn toàn bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với mọi loại đất nông nghiệp và đối với diện tích vượt trên hạn mức giao đất nông nghiệp bởi một số lý do đất đai là tài nguyên quốc gia, thuộc sở hữu toàn dân.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về nguyên tắc, đã sử dụng tài nguyên thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Để thúc đẩy nông nghiệp phát triển, cần áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ và thuế chỉ là một trong những công cụ góp phần giải quyết khó khăn tài chính trước mắt cho tổ chức, cá nhân được giao đất để sản xuất. Với mục tiêu khuyến khích phát triển nông nghiệp nhằm giảm nhẹ đóng góp cho nông dân, việc thu thuế không nhằm mục tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên, Nhà nước cần thông qua công cụ thuế để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều tiết hợp lý việc sử dụng đất, đặc biệt, bảo đảm đường lối nông dân có ruộng theo đúng chủ trương của Đảng đề ra, khuyến khích người dân sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với diện tích đất được giao. Việc miễn, giảm thuế chỉ nên áp dụng đối với từng đối tượng và tại từng thời điểm nhất định; nếu miễn toàn bộ đối với mọi đối tượng sử dụng đất thì sẽ làm giảm ý nghĩa của việc miễn, giảm, không bảo đảm tính trung lập của chính sách thuế. Vì vậy, cần thiết phải ban hành văn bản hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm đảm bảo tính công bằng, hợp lý đối với từng đối tượng cụ thể như sau:

* Về đối tượng được miễn 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp:

- Diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối;

- Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
- Diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho: Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân nông dân bao gồm những người có hộ khẩu thường trú tại địa phương; những người có nguồn sống chính bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là cư trú lâu dài tại địa phương nhưng chưa có hộ khẩu thường trú; những hộ gia đình, cá nhân trước đây hoạt động trong các ngành nghề phi nông nghiệp và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nay không có việc làm; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công nhân và bộ đội nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất, tinh giảm biên chế hưởng trợ cấp một lần hoặc hưởng trợ cấp một số năm về sống thường trú tại địa phương; con của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sống tại địa phương đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm. Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp. Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
* Về đối tượng được giảm 50% thuế sử dụng đất nông nghiệp cho một số trường hợp sau:

- Diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.

- Diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp;

- Diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.

* Việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các trường hợp có thay đổi về nội dung miễn, giảm thuế so với giai đoạn 2003-2010 vẫn sẽ thực hiện hàng năm.

* Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp nên tiếp tục được ổn định đến hết năm 2020 trên cơ sở hạng đất đã thực hiện giai đoạn 2003-2010 nhằm tránh lãng phí ngân sách của Nhà nước.

* Đối với Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để cho hộ gia đình, cá nhân thuê thuộc đối tượng không chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho trên 10 triệu hộ nông dân đã đến. Ngay sau khi Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp hy vọng việc triển khai tới các địa phương sẽ được thực hiện một cách công khai, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng góp phần vào việc thực hiện chính sách khoan sức dân, giảm thuế cho nông dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top