Thứ Ba, 1 tháng 3, 2011

Nên sửa đổi một số quy định về lệ phí trước bạ trong thời gian tớiNên sửa đổi một số quy định về lệ phí trước bạ trong thời gian tớiNghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ đã qua 2 lần sửa đổi, bổ sung (Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 và Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008), đến nay đã có nhiều bất cập cần thiết phải thay thế cho phù hợp với sự vận động của nền kinh tế thị trường. Theo đó, những chính sách khác có liên quan đến lệ phí trước bạ cũng phải thay đổi theo như: Ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tại Quyết định số 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Thuế trước bạ đối với trường hợp quyền sở hữu tài sản cho thuê được chuyển cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê, bên thuê quy định tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001; Chính sách miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với các cơ sở ngoài công lập tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006; Ưu đãi về lệ phí trước bạ đối với Doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007; Ưu đãi về lệ phí trước bạ đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người tại một số tỉnh, thành phố... Các trường hợp trên cần được nghiên cứu trình Chính phủ bổ sung, điều chỉnh lại cho phù hợp, thống nhất trong một Nghị định mới trong thời gian tới như sau:

Theo đó, về đối tượng chịu lệ phí trước bạ có thể sẽ đưa thêm một số trường hợp như: Du thuyền; Tàu bay (kể cả vỏ, tổng thành máy, vì hiện nay trong nước đã xuất hiện một số doanh nhân mua du thuyền, tàu bay riêng). Ngoài ra, một số đối tượng khác có thể sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ như: Nhà đất là trụ sở của cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, nhà đất của người đứng đầu cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đất được Nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất được nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất; Đất của các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối được Nhà nước giao hoặc công nhận; Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về dồn điền đổi thửa; Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động; Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ.Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê (kể cả trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại). Nhà, đất, tài sản chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh (trừ trường hợp dùng vào mục đích khác thì phải nộp lệ phí trước bạ); Nhà, đất thuộc tài sản Nhà nước hoặc của Đảng, dùng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, hư hỏng; Trường hợp khi cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chêch lệch diện tích đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất tăng thêm; Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà không thay đổi chủ sở hữu; Nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo; Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách; Tàu, thuyền đánh bắt thuỷ, hải sản...

Về giá tính lệ phí trước bạ cũng cần thiết phải quy định lại cho phù hợp, theo hướng: Giá tính lệ phí trước bạ là giá giao dịch thực tế của tài sản chịu lệ phí trước bạ tại thời điểm tính lệ phí trước bạ. Trường hợp tài sản không xác định được giá giao dịch thực tế hoặc giá giao dịch thực tế thấp hơn Bảng giá tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh ban hành thì tính lệ phí trước bạ theo giá do UBND cấp tỉnh ban hành và phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường trong từng thời kỳ tại địa phương.

Đối với trường hợp được nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giá đất tính lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của Chính phủ.

Về tỷ lệ (%) tính lệ phí trước bạ đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng tỷ lệ là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở từng địa bàn (tỉnh, thành phố) cụ thể thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ là 5%. Đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% đến 20%.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về ghi nợ lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp sẽ nghiên cứu áp dụng tương tự như các trường hợp đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày 01/3/2011 thì hộ gia đình, cá nhân được thanh toán nợ theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ. Nếu sau 5 năm mà chưa trả hết số tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ lệ phí trước bạ nếu chuyển nhượng, chuyển đổi nhà, đất cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp đủ số lệ phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, chuyển đổi.

Về chính sách miễn lệ phí trước bạ cũng cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung thêm đối với một số trường hợp như: Nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; Nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà vào mục đích xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em; Nhà, đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Hiện nay chính sách về lệ phí trước bạ đang bị chi phối bởi nhiều văn bản quy định và hướng dẫn khác nhau. Mặt khác, để khắc phục những tồn tại, bổ sung thêm những đối tượng chịu lệ phí trước bạ mới, đối tượng miễn giảm, xử lý nợ về lệ phí trước bạ trong thời gian qua. Thiết nghĩ đã đến lúc phải xây dựng Nghị định chung về lệ phí trước bạ nhằm bổ sung, thống nhất các nội dung để thay thế các Nghị định và các Quyết định của Chính phủ về lệ phí trước bạ hiện nay nhằm giúp cán bộ thuế và người nộp thuế dễ hiểu, dễ thực hiện góp phần thực hiện chương trình cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế mà ngành Tài chính đang quyết tâm thực hiện./.nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top