Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Cục Thuế thành phố Hà Nội: thành lập thêm Phòng Quản lý các khoản thu từ đấtThực hiện quyết định số 3218/QĐ-BTC ngày 8/12/2010 của Bộ Tài chính về việc thành lập Phòng Quản lý các khoản thu từ đất tại một số Cục thuế Tỉnh, Thành phố; quyết định số 111/QĐ-TCT ngày 25/01/2011 của Tổng cục thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Phòng Quản lý các khoản thu từ đất thuộc Cục thuế các Tỉnh, Thành phố; ngày 01/4/2011, Cục thuế Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp thông báo lưu hành quyết định thành lập Phòng Quản lý các khoản thu từ đất và các quyết định nhân sự Phòng Quản lý các khoản thu từ đất thuộc Cục thuế Thành phố Hà Nội. Tới dự có các đồng chí Lãnh đạo cục; Trưởng Phòng thuộc văn phòng cục và 20 cán bộ công chức được điều động luân phiên về phòng mới.

Theo quyết định số 111/QĐ-TCT ngày 25/01/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Phòng Quản lý các khoản thu từ đất thuộc Cục thuế các Tỉnh, Thành phố có chức năng: tham mưu giúp Cục trưởng Cục thuế tổ chức thực hiện công tác quản lý các khoản thu từ đất (thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ đất, kể cả tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước) trên địa bàn Cục thuế quản lý.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội: trong những năm qua, các khoản thu từ đất mỗi năm thu hàng chục ngàn tỷ đồng. Với 14 nhiệm vụ cụ thể của quyết định cùng với quản lý địa bàn rộng, số thu nhiều; hơn nữa các khoản thu từ đất liên quan đến các Sở, Ban, Ngành Thành phố...nên Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 4837/QĐ-CT-TCCB ngày 01/4/2011 về việc thành lập Phòng Quản lý các khoản thu từ đất.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý các khoản thu từ đất có 20 cán bộ công chức. Từ 01/4/2011, Cục thuế điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Thái, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý các khoản thu từ đất và điều động ông Trần Văn Thiện, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Nghiệp vụ, Dự toán giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý các khoản thu từ đất cùng 18 cán bộ công chức được điều động, luân phiên luân chuyển từ các Phòng thuộc Văn phòng Cục thuế (Phòng Tổng hợp, Nghiệp vụ, Dự toán 10 cán bộ; Phòng Tuyên truyền, Hỗ trợ Người nộp thuế 3 cán bộ; Phòng Kê khai và Kế toán thuế 4 cán bộ; 3 cán bộ phòng Thành tra số 1 và 2).

Thay mặt cán bộ công chức được điều động, nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Thái hứa với Ban Lãnh đạo Cục thuế là sẽ củng cố cơ cấu tổ chức Phòng cho phù hợp; thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qui định, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top