Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

UBND tỉnh Sơn La: Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách 2 năm (2009 - 2010)Để đánh giá toàn diện và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn (2009 – 2010) đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thu NSNN (năm 2011-2013). Chiều ngày 26/4/2011, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 25 của UBND tỉnh Sơn La về công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách 2009 -2010 do đồng chí Nguyễn Ngọc Toa - Phó chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì. Về dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Văn Phu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ tuyên truyền hỗ trợ, Vụ kê khai, Vụ dự toán, Vụ thuế thu nhập cá nhân thuộc Tổng cục thuế; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể trong tỉnh; tập thể lãnh đạo Cục Thuế và lãnh đạo các phòng, các Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế Sơn La; Lãnh đạo UBND và các phòng ban các huyện, thành phố; Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương.

Trong 2 năm (2009 – 2010) HĐND tỉnh đã ban hành 11 Nghị quyết; UBND tỉnh đã ban hành 03 chỉ thị, 14 Quyết định, 01 kế hoạch, 03 công văn và nhiều văn bản hành khác về công tác chỉ đạo điều hành thu NSNN; chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị Quyết của Chính phủ đồng thời thực hiện tốt chính sách kích cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế; tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế duy trì ổn định hoạt động SXKD, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN; phân tích nguyên nhân tác động đến kết quả thu đối với từng khoản thu, sắc thuế; chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với ngành thuế thực hiện tốt các khoản thu về đất; quán triệt các cấp, các ngành nhận thức rõ vai trò của công tác thu ngân sách trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt giải pháp về chính sách thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Ngành thuế đã phối hợp với chính quyền các cấp các ngành triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu, xây dựng kế hoạch tiến độ thu theo tháng, quý; quản lý tốt các khoản thu về thuế, về phí, lệ phí ở xã phường, thị trấn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế, đặc biệt là việc phối hợp với Sở giáo dục & đào tạo triển khai thực hiện đề án phổ biến giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường; công tác tổ chức cưỡng chế thu nợ thuế, công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá quản lý thu thuế và các mặt công tác khác đều đạt kết quả khả quan. Qua đó, kết quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh hàng năm đều vượt chỉ tiêu dự toán được giao. Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận: bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế đó là: Cơ cấu chất lượng thu ngân sách ở một số khoản thu tính bền vững chưa cao; việc phân tích đánh giá tình hình, dự báo khả năng thu ở một số địa bàn còn thấp ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng dự toán thu; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành để triển khai công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn có nơi chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.

Nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch số 25/KH – UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Sơn La, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 20 tập thế và 24 cá nhân trong và ngoài ngành thuế.

Với mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách được đặt ra là: “Tăng cường công tác quản lý thuế, nâng cao hiệu quả thu NSNN, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, công bằng; hạn chế nợ đọng, thất thu thuế, phấn đấu đạt và vượt dự toán được giao”.UBND Tỉnh đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý chỉ đạo điều hành thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011 – 2013./.


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top