Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Ngành Thuế thực hiện đề án “Tổng kết, đánh giá và đề xuất phương hướng cải tiến, hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuế”.Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26/11/2010 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, trong đó có nội dung “tiến hành tổng kết việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để có giải pháp phù hợp”.

Theo chương trình ban hành văn bản Luật đã được Quốc hội phê duyệt, Luật Quản lý Thuế sẽ được sửa đổi trong tháng 10/2011, trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ nhất năm 2012, do đó việc triển khai đánh giá cơ chế một cửa, một cửa liên thông phải được triển khai một cách nhanh chóng đáp ứng kịp thời việc cung cấp thông tin để sửa đổi Luật Quản lý Thuế.

Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, tại Tiết a, điểm 2, mục III, điều 1: “Đẩy mạnh, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hành chính thuế; thực hiện cơ chế liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan, nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuế của doanh nghiệp và người dân.”

Trước những yêu cầu trên, ngày 17/06/2011, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-TCT về việc phê duyệt Đề án: “Tổng kết, đánh giá và đề xuất phương hướng cải tiến, hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuế”.

Việc tổng kết, đánh giá trên cơ sở quan điểm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Đánh giá những mặt đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức công việc, sự phối hợp của các bộ phận của cơ quan thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người dân và doanh nghiệp.

- Đánh giá những mặt đã đạt được, những tồn tại bất cập của việc phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan có liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Việc chuẩn bị thông tin phục vụ cho báo cáo tổng kết, đánh giá không chỉ dựa trên cơ sở các báo cáo và trao đổi trực tiếp giữa Tổng cục Thuế với cán bộ Cục Thuế, Chi cục Thuế mà còn dựa trên trao đổi trực tiếp với người nộp thuế và kết quả trả lời của người nộp thuế cho bộ câu hỏi đánh giá trên website của Tổng cục Thuế, các Cục Thuế và gửi kèm Tạp chí Thuế phát hành hàng kỳ.

Trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách, phương thức vận hành để phù hợp với tiến trình cải cách thủ tục hành chính thuế nói riêng và cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế nói chung trong thời gian tới.

Với sự cầu thị của Chính phủ nói chung, ngành Thuế nói riêng, rất mong tiếp nhận được những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế để “Ngành Thuế thực sự là bạn đồng hành của người nộp thuế”. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về Ban Cải cách – Tổng cục Thuế, số điện thoại: 04.22212013 hoặc email: ntanh03@gdt.gov.vnNguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top