Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Tổng cục Thuế tổ chức họp báo công bố QĐ của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015Ngày 18/10/2011, tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tổ chức Họp báo công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015. Tới dự và chủ trì cuộc họp báo có đồng chí Vũ Thị Mai - Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Bùi Văn Nam - Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế cùng với sự tham dự của đại diện Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính, các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đồng chí Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính đã phát biểu khai mạc và chào mừng đại biểu các Bộ, ban ngành, các đồng chí phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đã tới dự cuộc Họp để công bố Quyết định về Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 để triển khai Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

Tại buổi họp báo, đồng chí Thứ trưởng đã cảm ơn sự hợp tác quý báu của Ban tuyên giáo trung ương, các ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế trong thời gian qua, đặc biệt trong cải cách chính sách và cải cách thủ tục hành chính thuế, qua sự phối hợp chặt chẽ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, cán bộ đảng viên cùng toàn thể nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hệ thống thuế, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến 2010.

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 được triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động không thuận lợi. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, đạt được những thành tựu đáng kể như:

- Về chính sách thuế: Đến năm 2010 đã ban hành được một hệ thống chính sách thuế đổng bộ có cơ cấu hợp lý bao quát hầu hết các nguồn thu, thực sự trở thành công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế theo hướng khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Quy mô thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2001 – 2005. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước được cải thiện theo chiều hướng tích cực đảm bảo tính ổn định, bền vững, nguồn thu từ sản xuất kinh doanh trong nước tăng dần qua các năm và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách nhà nước.

-Về quản lý thuế: Công tác quản lý thuế đã được hiện đại hoá toàn diện cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy cơ quan thuế, đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, bao quát được các nguồn thu, giảm thiểu tối đa thất thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước;

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, ngành thuế cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015.

Thay mặt ngành Thuế, Đồng chí Bùi Văn Nam - Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế trình bày nội dung tóm tắt Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 8/9/2011 về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện cho NNT tăng tích tụ, tăng khả năng cạnh tranh, thực sự là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước; xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế và phí, lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học theo thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính và ứng dụng CNTT hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao.

Sau khi trình bày tóm tắt nội dung kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách Thuế -Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Ban Cải cách -Tổng cục Thuế đã giải đáp các câu hỏi đặt ra của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí xung quanh mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp cải cách chính sách thuế đến năm 2015.

Kết thúc cuộc Họp báo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời Thứ trưởng cũng đề nghị các ban ngành, cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian tới có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để tuyên truyền, phổ biến về:

- Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; vị trí, vai trò của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; mối quan hệ của hệ thống chính sách pháp luật thuế đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời chỉ rõ mục tiêu, giải pháp, lộ trình, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi công dân trong việc thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế;

- Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện ở các sắc thuế hiện hành theo lộ trình dự kiến theo Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 như: thuế GTGT, TTĐB, thuế XNK, TNDN, TNCN, thuế Tài nguyên... chú trọng tuyên truyền các loại thuế mới ban hành hoặc được triển khai thực hiện trong giai đoạn tới như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, Luật phí, lệ phí thay thế cho Pháp lệnh phí, lệ phí hiện hành;

- Nội dung cải cách công tác quản lý thuế, trong đó nhấn mạnh chủ trương tiếp tục hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế để phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020;

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí trong những bước đường thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp theo của ngành thuế nói chung và thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 cũng như các chính sách khác của ngành thuế nói riêng.


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top