Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Quảng Nam: Phối hợp triển khai thực hiện Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệpNgày 17/6/2010, Quốc hội thông qua Luật số 48/QH12 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012; Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 53/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế này. Là sắc thuế rất quan trọng nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả; hạn chế đầu cơ đất.Để Luật thuế SDĐPNN đi vào cuộc sống, vừa qua Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phối hợp triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam làm việc với Thường trực Hội đồng giáo dục pháp luật tỉnh thống nhất kế hoạch tuyên truyền; cung cấp tài liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam để tuyên truyền Luật thuế SDĐPNN, Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính. Tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế và cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp làm công tác ủy nhiệm thu thuế về nội dung chính sách, pháp luật về thuế SDĐPNN để đảm bảo triển khai kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện/thành phố phối hợp với chính quyền cấp xã thông báo đến từng tổ chức, hộ gia định, cá nhân về chính sách thuế này; công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế để xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Văn bản cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam có trách nhiệm bố trí thời lượng, trang báo phối hợp cùng với Cục Thuế tổ chức tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế SDĐPNN đến với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh từ nay đến 31.12.2011. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, cơ quan Tài nguyên và Môi trường các huyện/thành phố thực hiện cung cấp cơ sở dữ liệu về hồ sơ kê khai của thửa đất cơ quan Tài nguyên và Môi trường đang quản lý cho cơ quan thuế để làm căn cứ tính thuế; rà soát các quy định của UBND tỉnh về hạn mức đất ở tương ứng với các loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong từng thời kỳ để làm căn cứ tính thuế SDĐPNN; phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác định các thông tin liên quan đến thửa đất chịu thuế của người nộp thuế về diện tích, vị trí đất … để làm căn cứ tính thuế.

Ngoài ra, văn bản cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát lại bảng giá đất đã ban hành trên địa bàn các huyện/thành phố đảm bảo đầy đủ theo vị trí thửa đất, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành để phục vụ cho việc tính thuế SDĐPNN. Ủy Ban nhân dân các huyện trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong việc triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN tại địa phương mình; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với Chi cục Thuế cung cấp các thông tin liên quan về thửa đất chịu thuế, người sử dụng đất; chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với cơ quan thuế tổ chức thông báo đến từng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình biết về chính sách thuế SDĐPNN, được thực hiện từ ngày 01/01/2012.

Tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của lãnh đạo UBND tỉnh; sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Nam kỳ vọng Luật thuế SDĐPNN sẽ được toàn dân hưởng ứng tích cực, phát huy hiệu quả./.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top