Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Hà Nội: tập huấn chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ công chức thuế nắm bắt kịp thời các nội dung của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, trong 2 ngày (15-16/12/2011) Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức hai lớp tập huấn cho toàn bộ Cán bộ công chức thuế thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế Quận, Huyện, Thị xã về chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

Dự các lớp tập huấn có hơn 800 học viên là 100% Cán bộ công chức thuộc Văn phòng Cục; Ban Lãnh đạo và các Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ của các Chi cục Thuế Quận, Huyện, Thị xã. Các học viên đã được nghe giảng viên là Bà Lê Thị Chinh-Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Ban cải cách Hiện đại hoá (HĐH) Tổng Cục Thuế giới thiệu nội dung các văn bản về Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách; Quyết định của Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015.

Để xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, công tác Cải cách HĐH được xác định là nhiệm vụ của toàn hệ thống Cơ quan hành chính các cấp nói chung và Cơ quan thuế nói riêng. Theo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế năm 2006 đến năm 2010 của Tổng cục Thuế thì: Chính sách đã được hoàn thiện theo hướng đơn giản, minh bạch; công tác quản lý thuế được HĐH toàn diện, quy mô thu Ngân sách giai đoạn 2006-2010 tăng gấp 2 lần so giai đoạn 2001-2005, tỷ trọng thu nội địa trên tổng thu Ngân sách có xu hướng tăng và năm 2010 là 63,4% (năm 2006 là 52%).

Với mục tiêu tổng quát cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 của Chính phủ là: Hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế và phí, lệ phí thống nhất minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản là: thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính (TTHC) thuế đơn giản, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực chất lượng, liêm chính; ứng dụng CNTT hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hoá cao.

Đối với Cục Thuế TP Hà Nội, song song với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác Cải cách HĐH luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thuế, Bộ Tài chính Cục Thuế TP Hà Nội đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/11/2011 về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020. Trong đó Cục Thuế có nhiệm vụ: Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; tổ chức tốt hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung cải cách HĐH ngành thuế. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược và HĐH ngành thuế giai đoạn 2011-2020 theo đúng lộ trình, phù hợp với chương trình cải cách TTHC và yêu cầu thực tế của Thủ Đô; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp từ Trung ương đến Quận, Huyện, Thị xã, phường, xã, Thị trấn trong việc triển khai thực hiện các chương trình cải cách HĐH. Tham gia hoàn thiện các chính sách, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả; TTHC thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo điều kiện thúc đẩy SXKD phát triển, đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thành phố cũng như của cả nước. Phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế, tuyên truyền sâu rộng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đến mọi tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao tính tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật thuế; thực hiện công khai các TTHC, quy trình nghiệp vụ quản lý của Cơ quan thuế; tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “Một cửa” trong việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC thuế. Đồng thời cơ quan thuế kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của Người nộp thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, phân loại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. Xây dựng đội ngũ Cán bộ công chức thuế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyên nghiệp, có kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, hiện đại. Triển khai thực hiện tốt các ứng dụng HĐH công tác quản lý thuế. Trên cơ sở Chiến lược của ngành thuế và lộ trình thực hiện cải cách HĐH ngành thuế Hà Nội đến năm 2020, Cục thuế TP Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế.

Hy vọng sau Hội nghị tập huấn này, Cán bộ công chức thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế Quận, Huyện, Thị xãnắm rõ và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức trách được giao, nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

1 nhận xét:

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top