Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Cục Thuế Cao Bằng: Tập huấn các Luật Thuế mớiNgày 15/12/2011, Cục Thuế đã tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN); Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; các khoản thu về đất cho hơn 100 cán bộ tại các Phòng thuộc văn phòng Cục Thuế và cán bộ của 13 Chi cục Thuế huyện, thị xã.

Để Luật thuế SDĐPNN đi vào cuộc sống, vừa qua UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/10/2011 về việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tại Hội nghị, các giảng viên đã triển khai chính sách thuế liên quan đến các khoản thu về đất: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế nhà đất, lệ phí trước bạ; và những nội dung cơ bản Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế Bảo vệ môi trường.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Đây là 2 Luật thuế có nhiều thay đổi, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều thành phần kinh tế, đến mọi tầng lớp dân cư trong xã hội. Cục Thuế triển khai tập huấn trong nội bộ ngành Thuế, sau đó các Chi cục Thuế sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế và cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp làm công tác ủy nhiệm thu thuế về nội dung chính sách, pháp luật về thuế SDĐPNN, thuế bảo vệ môi trường để đảm bảo triển khai kịp thời, đúng quy định./.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

1 nhận xét:

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top