Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

no image

Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2012

Ngày 26/12/2011, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2012 nhằm tổng kết đánh giá... Đọc thêm »

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

no image

Cục Thuế Cao Bằng: Tập huấn các Luật Thuế mới

Ngày 15/12/2011, Cục Thuế đã tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiế... Đọc thêm »

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

no image

Hà Nội: tập huấn chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ công chức thuế nắm bắt kịp thời các nội dung của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-20... Đọc thêm »

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

no image

Phân biệt về dịch vụ Kê khai thuế qua mạng và Chữ ký số

Theo thông tư số 180/2010/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 11 năm 2010 về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Do... Đọc thêm »

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

no image

Quy định mới về cách xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Kể từ ngày 01/02/2012 giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh lại theo quy định tại Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của ... Đọc thêm »

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

no image

Cục Thuế thành phố Hà Nội phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện kê khai thuế điện tử, được sự uỷ quyền theo công văn 4114/TCT-T... Đọc thêm »

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

no image

Khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với trường hợp Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác

Trong thời gian qua Bộ Tài chính đã nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Thuế, doanh nghiệp về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với ... Đọc thêm »

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top