Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Các công trình cấp nước sẽ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất kể từ ngày 20/2/2012Ngày 28/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Điều đáng chú ý trong Nghị định này là Chính phủ đã bổ sung tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP là miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước sạch. Cụ thể: đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước bao gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư thiết bị). Việc bổ sung quy định về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các công trình cấp nước sạch là thể hiện sự ưu đãi, quan tâm của nhà nước nhằm giúp cho các công trình cấp nước giảm bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Ngoài ra Nghị định còn sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 30 Nghị định 117/2007/NĐ-CP về các dự án đầu tư xây dựng cấp nước được Nhà nước hỗ trợ gồm: Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào như cấp điện, đường; Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cấp nước tại các đô thị; Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và một phần chi phí đầu tư xây dựng công trình khi triển khai dự án cấp nước cho những vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước, dân tộc ít người, miền núi và hải đảo; Ưu tiên sử dụng các nguồn tài chính ưu đãi dự án đầu tư cấp nước, không phân biệt đối tượng sử dụng; Ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư các dự án cấp nước sử dụng nguồn vốn vay thương mại.

Việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước được thực hiện kể từ ngày 20/02/2012.


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top