Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao độngNhằm tháo gỡ khó khăn và góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và cá nhân, ngày 12/3/2012,Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 42/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

- Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 7 năm 2012.

- Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II năm 2011 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Trường hợp ngày nộp thuế quy định là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

Tại Thông tư cũng quy định rõ Các doanh nghiệp thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập và gửi tờ khai thuế thu nhập doanh ghiệp tạm tính quý I và quý II năm 2011 để thay thế cho các tờ khai đã nộp. Doanh nghiệp được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải thực hiện trước thời điểm cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế và trong thời gian gia hạn nộp thuế, doanh nghiệp không bị coi là vi phạm chậm nộp thuế và không bị phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền thuế đối với số thuế được gia hạn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2012.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top