Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Cục Thuế Tp.Hà Nội: Đánh giá thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoá đơn bán hàng hoá cung ứng dịch vụThực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP (NĐ.51) ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ngày 22/5/2012 Cục thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện NĐ.51 trên địa bàn năm 2011 và quí 1/2012; đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong năm 2012. Tham dự hội nghị có gần 90 đại biểu thuộc Ban chỉ đạo NĐ.51 Cục Thuế; đại diện Lãnh đạo các phòng kiểm tra, thanh tra thuế và các phòng chức năng của văn phòng Cục Thuế; Lãnh đạo Chi cục Thuế và Đội tuyên truyền phụ trách công tác ấn chỉ của 29 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.


NĐ 51 thực hiện từ đầu năm 2011 và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn đối với Người nộp thuế (NNT) và Cơ quan thuế. Chế độ hoá đơn mới là bước đột phá trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp và NNT trong việc phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn. Xác định triển khai thực hiện trên địa bàn trọng điểm có số lượng doanh nghiệp nhiều, mô hình hoạt động lớn, phức tạp để thực hiện tốt, Cục Thuế TP Hà Nội đã quán triệt và chỉ đạo đến từng đơn vị thực hiện lộ trình triển khai. Thành lập, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai các cấp và thực hiện các biện pháp có hiệu quả. Phối hợp cơ quan thông tin đại chúng, in ấn các tờ rơi, đặt pano, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung NĐ.51 cho NNT và toàn dân biết thực hiện. Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện NĐ.51 cho gần 60.000 NNT và hơn 3.000 cán bộ công chức thuế. Công khai các mẫu biểu, qui định nộp hồ sơ tại Cơ quan thuế và phát gần 70.000 tờ rơi cho NNT. Ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng hoá đơn, nhập phát hành, thanh huỷ hoá đơn. Thiết lập và duy trì đường dây nóng để giải đáp kịp thời các vướng mắc cho; kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổ chức các Nhà in quảng bá dịch vụ in tại Cơ quan thuế để tiếp xúc với NNT ký hợp đồng; đồng thời yêu cầu các Nhà in tạo mọi điều kiện để NNT có hóa đơn sử dụng. Cấp bán hóa đơn cho NNT thuộc diện chưa phải phát hành hóa đơn và vận động các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi hình thức sử dụng hóa đơn.

Với tinh thần triển khai quyết liệt, bằng những biện pháp thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nên đến 31/12/2011 số NNT phải kê khai thuế GTGT tại Cục Thuế 89.703 đơn vị (văn phòng Cục 8.294 đơn vị, các Chi cục 81.409 đơn vị). Cục Thuế đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi sử dụng hóa đơn đặt in, tự in nên đến ngày 31/3/2012 có 69.012 tổ chức, doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn, đạt 77 % trên số đơn vị đang phải kê khai thuế GTGT. Tiêu biểu là Chi cục Thuế: Đông Anh, Thanh Trì, Hà Đông... Toàn ngành đã nhập 68.575 số đơn vị có thông báo phát hành hoá đơn, đạt 99%; 53.406 tổ chức, doanh nghiệp đã hủy các hóa đơn hết giá trị sử dụng và đã nhập kịp thời vào ứng dụng quản lý ấn chỉ (QLAC); 9.848 đơn vị phải hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in. Cục Thuế đã nhận và nhập thông báo phát hành hóa đơn của 68.575 đơn vị; hủy hóa đơn đã hết giá trị sử dụng của 53.619 đơn vị…Các dữ liệu ứng dụng QLAC đã phục vụ công tác tra cứu, quản lý về thông tin đối tượng tạo, đặt in, tự in phát hành và sử dụng hóa đơn. Qua công tác nhận và rà soát hồ sơ NNT gửi đã phát hiện 2.615 trường hợp vi phạm hành chính về hóa đơn; xử lý 1.376 trường hợp: trùng số, không đủ điều kiện in theo qui định, chuyển giao một phần công đoạn in, không lập các báo cáo theo qui định, in ký hiệu hóa đơn sai qui định, hóa đơn hết giá trị sử dụng nhưng không đăng ký với Cơ quan thuế, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...

Đến nay hầu hết NNT trên địa bàn Thành phố đã phát hành sử dụng hóa đơn theo NĐ.51. Mọi vướng mắc của NNT cũng như của Cơ quan thuế được tổng hợp đề xuất lên cấp trên xem xét, giải quyết. Hiện nay, 100% doanh nghiệp cần sử dụng hóa đơn đã khởi tạo tự in, đặt in, phát hành hóa đơn; không còn doanh nghiệp nào phản ảnh không được hướng dẫn theo NĐ.51; không còn tình trạng các Nhà in quá tải trong việc nhận đặt in của NNT. Đây cũng thể hiện là kết quả chủ động triển khai công tác tuyên truyền sâu, rộng để NNT biết thực hiện tốt chính sách thuế mới.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Cục Thuế tăng cường kiểm tra, quản lý NNT trong việc tạo, in phát hành và sử dụng hóa đơn; hướng dẫn NNT về cách thức lập báo cáo và tiếp tục hoàn thiện ứng dụng QLAC để hoàn thành nhập dữ liệu về hóa đơn vào hệ thống. Cục Thuế đã đặt ra những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai NĐ.51 tại các cấp, để xây dựng chương trình kế hoạch chi tiết thực hiện trong từng thời kỳ. Tăng cường kiểm tra, quản lý NNT trong việc tạo, in, sử dụng hóa đơn; tiếp tục tập huấn NĐ.51, ứng dụng QLAC theo các chuyên đề về hóa đơn. Tăng cường tuyên truyền NĐ.51 sâu rộng, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cấp phần mềm, chuyển tải các báo cáo của NNT thuế vào ứng dụng QLAC, đáp ứng được yêu cầu tra cứu thông tin về hóa đơn của ngành thuế. Đảm bảo hệ thống thông tin, đường truyền thông suốt phục vụ công tác chuyển thông tin, nhập dữ liệu trên hệ thống ứng dụng QLAC. Thiết lập trang Web và duy trì đường dây nóng để hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc cho NNT và lập các loại báo cáo hóa đơn theo qui định. Rà soát NNT còn lưu mã số thuế trên hệ thống tin hoặc đang kê khai thuế và phải sử dụng hóa đơn để phân loại, quản lý. Với mục tiêu 100% NNT đang hoạt động phải kê khai thuế GTGT, phải lập thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng và được hướng dẫn về chính sách, cách thức lập báo cáo về hóa đơn. Phát hiện xử lý 80% các vụ vi phạm về hóa đơn (mất, cháy, hỏng); xử lý 100% các vụ vi phạm khác về hóa đơn. Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ và kiểm tra đối với các Nhà in nhận in hóa đơn. Kiểm tra xử lý hóa đơn tại trụ sở NNT đối với các dấu hiệu vi phạm trong quá trình rà soát hồ sơ tại Cơ quan thuế. Kiểm tra hóa đơn kết hợp thanh, kiểm tra thuế 100% NNT theo kế hoạch. Nhập 100% các dữ liệu thông báo phát hành, kết quả hủy, báo cáo mất cháy hỏng, nhận in hóa đơn… Lập kế hoạch, đặt in và cấp, bán lẻ hóa đơn cho NNT theo qui định.

Tại hội nghị, 4 tham luận của các Chi cục Thuế đã phản ánh những vướng mắc cụ thể khi thực hiện của NĐ.51 đã và đang thực hiện trên địa bàn: Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Trì. Hội nghị đã ghi nhận những ý kiến đóng góp trong tham luận và tập hợp nghiên cứu đề xuất lên cấp trên xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế, không những tạo điều kiện thuận lợi cho NNT mà phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Cơ quan thuế.
Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top