Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Hội nghị “Triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Thu NSNN năm 2012”Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2012, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị “Triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Thu NSNN năm 2012” của ngành Thuế. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính, đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; đ/c Bùi Văn Nam Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thuế, lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục Thuế, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và đại diện lãnh đạo 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố.


Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2012

Theo báo cáo do Tổng cục Thuế trình bày tại hội nghị, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2012 do ngành Thuế quản lý ước đạt 279.875 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán pháp lệnh, bằng 45,5% dự toán phấn đấu, tăng 2,4% thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 58.930 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán và tăng 7,8% so cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu ước đạt 220.945 tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán pháp lệnh, bằng 41,9% dự toán phấn đấu, tăng 1,1% cùng kỳ năm trước. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 205.880 tỷ đồng, bằng 45% dự toán pháp lệnh, bằng 42,5% dự toán phấn đấu, tăng 6,7% cùng kỳ năm trước.Để đạt được những kết quả như vậy, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, toàn ngành Thuế đã tập trung tăng cường công tác chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế nhằm ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho NSNN, cụ thể là:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách: toàn ngành đã triển khai đồng bộ, kịp thời Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2012, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như: thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT; quản lý thu thuế đối với hàng hóa biên mậu; chống thất thu đối với kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, khai thác mỏ; chống thất thu đối với những loại hình kinh doanh mới phát sinh như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng,....

Tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT, miễn giảm, gia hạn nộp thuế: Đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế luôn được cơ quan thuế các cấp quan tâm và chú trọng đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Trong 6 tháng đầu năm có 37.662 doanh nghiệp mới thành lập, có 21.678 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh và 22.230 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Trong 5 tháng đầu năm, đã giải quyết hoàn thuế cho 10.315 hồ sơ với tổng số tiền hoàn thuế GTGT là 31.057 tỷ đồng.

Chú trọng công tác quản lý nợ thuế: Tăng cường việc quản lý thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế vào NSNN, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ thuế mới phát sinh. Tổng số nợ thuế của toàn ngành Thuế tính đến hết tháng 5/2012 là 51.024 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2011 tăng 15.864 tỷ đồng (tăng 45%). Nếu so với cùng kỳ năm 2011, nợ khó thu giảm 2%, tiền thuế đã nộp NNSN đang chờ điều chỉnh (nợ ảo) giảm 1%, điều này thể hiện sự cố gắng của toàn ngành trong việc tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận, hạn chế và khắc phục tình trạng “nợ ảo”, giảm nợ chờ xử lý, giảm nợ khó thu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế: Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn ngành Thuế đã thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức, việc tuyên truyền hỗ trợ được thực hiện dưới các hình thức như: báo hình, báo nói, báo viết, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp, mở trang thông tin điện tử, đường dây nóng để giải đáp trực tiếp các vướng mắc cho người nộp thuế, bộ phận “một cửa” gắn với việc thực hiện công khai thủ tục hành chính thuế...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác quản lý thuế 6 tháng đầu năm 2012 vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Công tác đánh giá, phân tích để dự báo tình hình thu trong từng thời điểm có lúc chưa sát thực tế, tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đạt thấp, việc truy thu số thuế nợ đọng tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn hạn chế, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế đã được đẩy mạnh song chưa ngang tầm với yêu cầu chung...

Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2012

Để khắc phục những tồn tại và phấn đấu hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ Thu NSNN năm 2012, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2012 của toàn ngành sẽ tập trung:

1. Toàn ngành tập trung, ra sức phấn đấu, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế và quản lý nợ đọng thuế, đặc biệt là xử lý triệt để số nợ ảo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2012 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

2. Triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2013 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết số 01/CP, Nghị quyết số 13/CP và các chính sách điều hành khác của Chính phủ.

4. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, cũng cố năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Với những nhiệm vụ nêu trên, ngành thuế đã đề ra 19 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện xuyên suốt từ nay đến cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành thuế, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trong toàn ngành. Thứ trưởng nhấn mạnh ngành thuế cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành dự toán được giao, theo đó cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt một số vấn đề như: tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ tại; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 16/3/2012 về việc tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2012; Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực; Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ kiểm tra năm 2012; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm giảm bớt chi phí cho người nộp thuế, tự động hoá quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, thực hiện cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế, trong đó tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai thực hiện thí điểm giảm tần suất kê khai thuế GTGT cho doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí về thời gian và tài chính cho doanh nghiệp cơ quan quản lý thuế.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ chỉ đạo Hội nghị


Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành thuế đã đạt được, Bộ trưởng cho rằng: 6 tháng cuối năm 2012 dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ thu của ngành thuế. Do đó, ngành thuế cần triển khai thực hiện mạnh các biện pháp chống thất thu NSNN, thu hồi nợ đọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền hỗ trợ chính sách pháp luật thuế, làm tốt công tác thi đua, nhân rộng cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong toàn Ngành...Để động viên kịp thời tinh thần làm việc của cán bộ công chức ngành thuế, tại hội nghị này ngành thuế đã tổ chức tổng kế công tác thi đua khen thưởng năm 2011 và thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2012. Tổng kết phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiều tập thể và cá nhân được Hội đồng Thi đua khen thưởng của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính ghi nhận và được Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý: 1 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng ba, 6 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng nhất, 15 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng nhì, 99 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng ba, 8 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ: Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 7 cá nhân, tặng Bằng khen cho 109 tập thể, 175 cá nhân; đang xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho 330 cá nhân; tặng Bằng khen cho 302 tập thể và 1.335 cá nhân; 10 tập thể được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen, 22 tập thể được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen, 8 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Bộ Tài chính, 1.207 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 5029 tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Và hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top