Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Đảng bộ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khoá XI và thông báo tình hình Biển Đông hiện nayThực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan TW, ngày 23/8/2012, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Thường trực Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5, Khoá XI và thông báo tình hình Biển Đông hiện nay tới cán bộ, đảng viên trong ngành Tài chính. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thu Hồng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan TW, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Bộ Tài chính, các đồng chí Bí thư, cấp uỷ đảng bộ cơ sở và gần 1000 cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Báo cáo viên Hội nghị có các đồng chí PG.TS Nguyễn Quốc Bảo, Vụ trưởng Vụ tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí tuyên truyền; PGS.TS Chu Hồi, nguyên Tổng cục phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ đã nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt Nghị quyết TW5, khoá XI và nghe nắm bắt về tình hình chính trị ở Biển Đông hiện nay nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đảng và tình hình chính trị thời sự trong nước và quốc tế, tạo sự thống nhất ý chí và hành động ngành Tài chính; cung cấp cho mỗi cán bộ đảng viên những kiến thức và lý luận thực tiễn để vận dụng vào công việc của mình và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam giàu mạnh và phát triển ổn định.Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề của các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5, Khoá XI: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 ( Khoá X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Nghị quyết "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020"; “Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.


Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được tiếp cận với các thông tin về tình hình Biển Đông hiện nay trên tinh thần nhận thức đúng đắn, khoa học với tình hình lịch sử, hiện tại ở Biển Đông để có thái độ và hành động đúng như chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra và thực hiện trong những năm qua trong việc đầu tư phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; để bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên các vùng biển, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế biển bền vững, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, kết hợp chặt chẽ nhiều biện pháp và hình thức đấu tranh; trong đó, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo là một trong những nội dung quan trọng cần được nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả dựa trên nguyên tắc “Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực, bình đẳng và cùng có lợi” trong giải quyết các tranh chấp. Đây là định hướng cơ bản vừa là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân triển khai đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia trên các vùng biển đảo. Đồng thời, đó cũng là tiền đề để chúng ta mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng thu hẹp bất đồng, hạn chế tranh chấp, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia, tạo môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Đức Xương, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ đã hoan nghênh tinh thần học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên có mặt tại hội nghị và đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để hiểu sâu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, vận dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cấp uỷ các cấp tiếp tục triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn và kế hoạch của Đảng uỷ Bộ Tài chính. Đặc biệt là nghiên cứu, học tập và quán triệt sâu những nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực chuyên môn; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết ở các tổ chức đảng, đảng viên; động viên cán bộ, đảng viên, công chức tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp trong ngành Tài chính để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top