Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Cục thuế thành phố Hà Nội - Phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ công chứcNhằm nâng cao trình độ nhận thức học tập, nghiên cứu kiến thức pháp luật, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2012 của UBND Thành phố Hà Nội và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trong 3 ngày liên tiếp từ 24-26/08/12, Cục Thuế TPHà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật năm 2012 cho gần 400 cán bộ công chức (CBCC) là Lãnh đạo các Phòng và toàn thể cán bộ Phòng Kiểm tra nội bộ, 50% cán bộ các Phòng Thanh tra thuế thuộc văn phòng Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng phụ trách và toàn thể cán bộ làm công tác Kiểm tra nội bộ của 29 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mơ - Phó Cục trưởng Cục Thuế quán triệt tinh thần nghiên cứu học tập phổ biến kiến thức pháp luật năm 2012. Đồng chí Nguyễn Văn Mơ cho biết: Nhà nước Việt Nam là một Nhà nước pháp quyền; trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng việc xây dựng và đưa vào đời sống xã hội những văn bản pháp luật; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện những văn bản luật đã ban hành để phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, tăng cường pháp chế XHCN và đẩy mạnh hoà nhập thông lệ Quốc tế. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức pháp luật của CBCC, Cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn, phố biến 6 văn bản pháp luật. Đây là những văn bản pháp luật hết sức quan trọng, thiết thực liên quan đến công tác quản lý thu thuế của CBCC ngành thuế; đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra thuế và công tác kiểm tra nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Mơ nhấn mạnh: Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) là một trong những Luật rất quan trọng được Đảng, Nhà nước và toàn dân quan tâm. Điều này được thể hiện rõ trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị. Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 hướng dẫn về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật vềPCTN. Luật PCTN đã được Cục Thuế tuyên truyền phổ biến nhiều lần, dưới nhiều hình thức để CBCC ngành thuế nắm vững nội dung và thi hành Luật. Các biện pháp PCTN được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện tại Cơ quan thuế các cấp; đặc biệt, tới đây Cục Thuế sẽ tổ chức việc ký cam kết về không vi phạm pháp luật đến từng CBCC trong toàn ngành. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tố tụng hành chính là những văn bản pháp luật khá “gần gũi” với Cơ quan thuế, liên quan đến việc tố tụng khi có tranh chấp và trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại cho Người nộp thuế. Luật Thanh tra là một trong những công tác quan trọng của Cục Thuế TP Hà Nội nhằm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp Luật thuế đối với Người nộp thuế; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công vụ đối với CBCC thuế, do vậy đề nghị các CBCC nắm bắt để triển khai; đồng thời có kiến nghị với Tổng cụcThuế, Bộ Tài chính sửa đổi quy trình, quy chế thanh tra của ngành cho phù hợp.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc phổ biến nội dung các luật trên đến CBCC, Cục Thuế đã mời các giảng viên có kinh nghiệm để truyền đạt, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật đến hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe các giảng viên là: Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Toan - Hàm Vụ trưởng, Phó hiệu trưởng Trườngcán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ; Tiến sĩ Vũ Văn Chiến - Vụ trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra - Thanh tra Chính phủ;Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng khoa Thẩm phán - Học viện Tư pháp Việt Nam trình bày những nội dung chính của 6 Luật: Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo có hiệu lực từ 01/7/2012, thay thế cho Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005). Luật Thanh tra có hiệu lực từ 01/7/2011, thay thế cho Luật Thanh tra 2004. Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực từ 01/7/2011, thay thế cho Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 1998 và 2006). LuậtPCTN có hiệu lực từ 01/6/2006, thay thế cho Pháp lệnh chống tham nhũng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1998 (sửa đổi, bổ sung năm 2000). Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực từ 01/01/2010, luật hoá các văn bản, Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chứcNhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự; cũng như các tình huống cụ thể về bồi thường Nhà nước.

Qua hội nghị, đã giúp CBCC thuế Hà Nội thấm nhuần đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung các văn bản pháp luật của Nhà nước, từ đó thực hiện đúng các văn bản pháp luật và áp dụng vào công tác quản lý thu thuế, phát huy trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác thuộc trách nhiệm được phân công. Tin chắc rằng, sau hội nghị này, các CBCCthuế Hà Nội sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung các bài giảng, vận dụng kiến thức và áp dụng tốt nhất trong thực tiễn, nâng cao tối đa hiệu quả công tác để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top