Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng: Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Cục Thuế về tình hình quản lý thu NSNNVừa qua, Đoàn công tác Ban kinh tế và ngân sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh, do đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban kinh tế ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến làm việc với Cục Thuế Cao Bằng về công tác thu ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2013.

Lãnh đạo Cục Thuế đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình quản lý và thu ngân sách trên địa bàn những tháng đầu năm 2012 như sau: Theo số liệu báo cáo nhanh tổng thu nội địa 9 tháng đầu năm ước thu được 400tỷ/665 tỷ đồng (tính cân đối 346 tỷ/525 tỷ đồng), đạt 66% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 60% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng 20% so với thực hiện cùng kỳ năm 2011.

Riêng số thu do ngành Thuế quản lý ước đạt 382 tỷ/649 tỷ đồng (tính cân đối 331tỷ/512 tỷ đồng) đạt 65% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 59% so với dự toán UBND tỉnh giao, tăng 19% so với thực hiện cùng kỳ năm 2011.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2012 đạt trên 800 tỷ đồng theo Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII đã đề ra, trong đó thu nội địa là 665 tỷ đồng. Cục Thuế đã đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 29/2012/NQ-QH của Quốc hội đảm bảo việc thực hiện miễn, giảm thuế, gia hạn nộp thuế kịp thời, đúng chính sách, chế độ theo phương châm công khai, minh bạch và công bằng tạo điều kiện tối đa cho NNT góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

- Đề xuất, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp đẩy nhanh các thủ tục đấu giá, cấp quyền sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các Phòng, các Chi cục Thuế triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh nhất là trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản và xây dựng cơ bản.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác định, kiểm tra giá trị thực hiện thực hiện nghĩa vụ cá nhân, tổ chức sử dụng đất, thuế đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản tiền thuế vào NSNN.

- Phối hợp với các ngành triển khai thực hiện tốt Quyết định 611/QĐ-UBND về thu thuế, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.. .Trên cơ sở dự toán đã được Bộ Tài chính giao cho năm ngân sách 2013. Cục Thuế đã xây dựng tăng thu theo chỉ đạo của UBND, HĐND tỉnh đối với năm 2013 là trên 20 tỷ đồng.

Đồng chí Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được. Căn cứ chỉ tiêu thu ngân sách đã được giao cho năm 2012 đồng chí đã chỉ đạo Ngành Thuế, chủ động đề ra các giải pháp thu có hiệu quả cao, động viên toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.
Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top