Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung sửa đổi Luật quản lý thuếSáng ngày 21/11/2012, tại cơ quan Tổng cục Thuế đã diễn ra Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Lãnh đạo Tổng cục Thuế; Lãnh đạo các Vụ /đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan TCT (từ cấp Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên) đã tham dự.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã chỉ đạo Hội nghị, nêu rõ những nội dung mới, nổi bật đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đã được các đại biểu Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XIII ngày 20/11/2012 với đa số phiếu (90,16%) nhất trí biểu quyết thông qua.

Đại diện Vụ chính sách thuế đã trình bày những điểm căn bản tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, có 2 Điều, bao gồm: Điều 1 về các nội dung sửa đổi, bổ sung và Điều 2 về điều khoản thi hành. Tại Điều 1 có 38 khoản, tương ứng với 38 vấn đề sửa đổi, bổ sung trên tổng số 120 Điều của Luật hiện hành.

Liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế nội địa, tại Luật được chia theo 3 nhóm vấn đề, bao gồm:

I. Nhóm vấn đề đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, gồm 4 nội dung:

1. Giảm tần suất kê khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế quy mô vừa và nhỏ.

2. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc. Nội dung cụ thể được thể hiện tại Khoản 4 Điều 33 (Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế).

3. Một số sửa đổi, bổ sung cơ bản liên quan đến nội dung hoàn thuế quy định tại Điều 58 và Điều 60 của Luật

4. Thay Tờ khai quyết toán thuế trong hồ sơ đề nghị xóa nợ đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản tại Khoản 2 Điều 66 bằng Quyết định tuyên bố phá sản để đảm bảo tính thống nhất, đơn giản trong thực hiện.

II. Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hoá và hội nhập, phù hợp thông lệ quốc tế, bao gồm 4 nội dung:

1. Bổ sung nguyên tắc quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế

2. Bổ sung cơ chế thoả thuận trước về phương pháp xác định giá (APA) trong chống chuyển giá ở các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

3. Mở rộng phạm vi thu thập thông tin về người nộp thuế từ nguồn nước ngoài theo các hiệp định, điều ước đã ký để cho phép khai thác thông tin từ nguồn nước ngoài phục vụ công tác quản lý thuế. Nội dung cụ thể được thể hiện tại khoản 2 Điều 70.

4. Bổ sung nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao quản trị doanh nghiệp cũng nhưphát triển phương thức quản lý thuế điện tử. Nội dung cụ thể được thể hiện tại khoản 10 Điều 7

III. Nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý thuế để phù hợp với thực tế và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm chống thất thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế, gồm 10 nội dung:

1. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền phạt

2. Gia hạn nộp thuế

3. Bổ sung quy định nộp dần tiền thuế đối với trường hợp người nộp thuế không có khả năng nộp đủ tiền thuế một lần

4. Về xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

5. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

6. Các chế tài xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

7. Thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật về thuế

8. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

9. Sửa đổi các nội dung về quản lý thuế để đồng bộ với các Luật khác

10. Hiệu lực thi hành: Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.


Như vậy, chỉ sau 01 ngày kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế được thông qua, với việc Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị này cho thấy ngành Thuế đã tích cực, chủ động phổ biến, triển khai công tác quản lý thu thuế, nhằm chủ động triển khai các bước công việc để kịp thời dự thảo, trình các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật này.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng đã nêu những nội dung mới của Luật Thuế TNCN dự kiến được Quốc hội thông qua vào ngày 22/11/2012 để cán bộ lãnh đạo cốt cán của Tổng cục nắm bắt, kịp thời và chủ động trong triển khai nhiệm vụ đối với sắc thuế này. Tổng cục trưởng cũng đã thông báo vắn tắt những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; chỉ đạo và động viên đội ngũ lãnh đạo của Tổng cục ngoài hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch cần dành toàn bộ nguồn lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012.

Với thời gian khẩn trương, chỉ trong vòng một buổi sáng diễn ra tại Hội nghị, những nội dung cơ bản đã được phổ biến đến toàn thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng cục. Đây cũng là một nét mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thuế trong những năm gần đây./.
Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top