Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ươngThực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 160-QĐ/TW về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Quyết định số 161-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương.


Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 656-QĐNS/TW phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán Nghệ An, trình độ Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. Đồng chí là Tổng kiểm toán Nhà nước từ tháng 7/2006. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 01/2011), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII (tháng 08/2011), đồng chí được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 12/2012, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Hiện nay, đồng chí Vương Đình Huệ vẫn tiếp tục kiêm nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính và Trưởng ban Kinh tế Trung ương.Đồng thời với việc ban hành quyết định về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; Quyết định số 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Bộ Chính trị cũng ban hành Quyết định số 655-QĐNS/TW phân công đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.Nguồn : gdt.gov.vn
Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top