Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Điều hành linh hoạt NSNN quý II-2013Để thực hiện tốt công tác tổ chức, điều hành NSNN quý II-2013, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, hải quan để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất- kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN.

Dự báo khả năng thu NSNN còn tiếp tục khó khăn trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu và xử lý nợ đọng; đồng thời chủ động điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với nguồn thu.

Trong văn bản mới đây gửi các đơn vị thuộc ngành Tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, trên cơ sở tình hình thực hiện quý I-2013 và nhiệm vụ cả năm, tập trung quản lý để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khoản thu phát sinh của quý II-2013, đôn đốc thu nộp kịp thời đối với số thu gia hạn, đến hạn phải nộp.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh chống thất thu và thu hồi nợ đọng, nhất là các khoản thu lớn, địa bàn trọng điểm. Tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra.

Để bù đắp phần giảm thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế, Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn; Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế của DN, tổ chức, cá nhân. Thanh tra hoàn thuế GTGT, nhất là các trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 3 tháng liên tục.

Về điều hành chi NSNN, Bộ Tài chính yêu cầu các vụ, cục trong Bộ và KBNN trong phạm vi được phân công phụ trách tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2013 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; đảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách được giao theo đúng quy định của Luật NSNN và các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đã ban hành, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.

Vụ NSNN sẽ rà soát tình hình triển khai phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2013, báo cáo Bộ trình cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý cắt giảm phần kinh phí đã giao cho các Bộ, cơ quan Trung ương nhưng sau ngày 31-3-2013 chưa phân bổ (trừ những nhiệm vụ đặc thù theo quy định được để lại phân bổ khi có nhiệm vụ phát sinh) hoặc phân bổ sử dụng không đúng quy định để bổ sung tăng dự phòng ngân sách Trung ương hoặc bổ sung cho các nhiệm vụ khác.

Đối với công tác chi thường xuyên, các vụ, cục chức năng sẽ tổ chức điều hành, kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm. Thực hiện rà soát các nhiệm vụ chi; sắp xếp, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản chi mua sắm, trang bị xe ô tô; thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của những tháng cuối năm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiết giảm tối đa chi phí lễ hội, hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước.

Vụ NSNN yêu cầu các đơn vị không ban hành chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN mà không có nguồn đảm bảo; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; các Bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách trung ương; tập trung để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh từ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng an ninh. Trong năm 2013 điều hành sử dụng trong phạm vi tối đa 50% mức dự phòng đã bố trí đầu năm.


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top