Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Quy định mới về mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịchBắt đầu từ 01/7/2013 sẽ áp dụng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch mới theo Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành ngày 13/5/2013.

Lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào NSNN theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục NSNN hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch được NSNN cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Đối tượng nộp lệ phí là tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã (ở các địa phương được phép thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật) và cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch là cơ quan thu lệ phí.

Thông tư quy định mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch; mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch; và mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch khác. Cụ thể:

- Đối với các hợp đồng, giao dịch như: chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất); chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất (tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất); chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản (tính trên giá trị di sản); chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản (tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản có ghi giá trị khoản vay thấp hơn giá trị tài sản thế chấp thì tính trên giá trị khoản vay) Thông tư quy định 10 mức thu (từ 50.000đồng/trường hợp đến 3.000.000đồng/trường hợp) đối với các giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch từ dưới 50 triệu đồng đến trên 10 tỷ đồng.

- Đối với việc chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở (tính trên tổng số tiền thuê) Thông tư cũng quy định 10 mức thu (từ 40.000 đồng/trường hợp đến 2.000.000 đồng/trường hợp) theo các mức giá trị hợp đồng, giao dịch từ dưới 50 triệu đồng đến trên 10 tỷ đồng

- Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá thoả thuận cao hơn mức giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính lệ phí chứng thực được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm chứng thực thì giá trị tính lệ phí chứng thực được tính như sau: Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính lệ phí = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Đối với chứng thực hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định: mức thu 100.000 đồng/trường hợp đối với chứng thực hợp đồng bán đấu giá bất động sản hoặc chứng thực hợp đồng bảo lãnh; mức thu 40.000 đồng/trường hợp đối với chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, chứng thực hợp đồng ủy quyền, chứng thực sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch và chứng thực di chúc; mức mức thu 20.000 đồng/trường hợp đối với chứng thực văn bản từ chối nhận di sản và chứng thực việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

- Đối với chứng thực hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 50 triệu đồng là 40.000 đồng/trường hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Bãi bỏ quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch tại TTLT số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài chính-Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top