Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Tổng cục Thuế tổng kết công tác văn thư lưu trữ giai đoạn 2008 - 2012


Nhằm đánh giá thực trạng công tác văn thư, lưu trữ của Ngành 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới, trong 2 ngày 09 và 10/5/2013 tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ gia đoạn 2008 đến 2012. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Phu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Thuế, Cục Văn thư lưu trữ (Bộ Nội vụ), Cục Tham mưu An ninh II (Bộ Công an), và 355 đại biểu đại diện lãnh đạo, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ, 63 tỉnh - thành trực thuộc.
Theo báo cáo tổng kết, 05 năm (2008-2012) công tác văn thư, lưu trữ của Ngành đã có những bước tiến mới, làm tốt công tác theo dõi công văn đến – đi; lưu trữ khoa học phục vụ kịp thời, nhanh chóng công tác tra cứu: mỗi năm tiếp nhận gần 4.000.000 hồ sơ, tài liệu, ban hành trên 1.000.000 văn bản đi; thực hiện đúng chế độ bảo mật đối với văn bản mang nội dung mật, không có hiện tượng lộ, lọt thông tin; quản lý sử dụng chặt chẽ, đúng quy định con dấu; củng cố kiện toàn 22.912,3 m2 kho, chỉnh lý 37.504,9 m tài liệu (đạt 75% số tài liệu đã thu thập về kho), ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi hồ sơ, như đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ, chương trình quản lý công văn đến – đi, nhiều Cục Thuế đã chủ động triển khai việc thu thập, chỉnh lý, phân loại hồ sơ, tự xây dựng chương rtình phần mềm nội bộ để theo dõi,… nên nhiều đơn vị đã được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế khen thưởng về thành tích này. Để triển khai tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian đến, Hội nghị đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp cụ thể để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình cải cách và hiện địa hóa công tác văn thư lưu trữ.

Hội nghị cũng đã được lãnh đạo Cục Tham mưu An ninh II (Bộ Công an) triển khai quán triệt các văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, lãnh đạo Cục Văn thư lưu trữ (Bộ Nội vụ) triển khai Luật lưu trữ, Thông tư số 01/2011/TT-BNV về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, Thông tư số 07/2012/TT-BNV về quản lý văn bản, lập, nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, Thông tư số 09/2011/TT-BNV quy định thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong các cơ quan, tổ chức,…
Tại Hội nghị Tổng cục Thuế đã tuyên dương khen thưởng 20 đơn vị làm tốt công tác văn thư, lưu trữ thời gian qua.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top